På denne side vil relevante rapporter, data og links og kommunale planer fremgå (opdateres løbende).

Siden er i særlig grad henvendt til journalister, studerende og interesserede borgere, der ønsker fakta om Aarhus Kommunes klimaindsats.

 

Aarhus Kommunes deling af CO2-beregningsmodellen har til hensigt at bidrage til sparring og vidensdeling samt vise gennemsigtighed i den offentlige forvaltning. Ved at Aarhus Kommune giver sine erfaringer videre, kan andre kommuner og organisationer blive inspireret, og Aarhus Kommune får ligeledes feedback og inputs til at arbejde videre med den grønne omstilling.