Kommune og erhvervsliv i alliance

Klimaalliancen Aarhus er et udviklingsforum, hvor organisationer og virksomheder sammen med kommunen kan arbejde med klimaprojekter indenfor mobilitet, klimavenlige indkøb og udbud, genanvendelse, fødevarer, affaldssortering samt efter- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor bæredygtighed. Målet er, at man i fællesskab bringer virksomheder og bysamfundet Aarhus tættere på CO2-neutralitet i 2030 – og på vejen udvikler nye bæredygtige forretningsområder. En af virksomhederne i alliancen er Vestas. Vindmølleproducenten har sat nogle ambitiøse mål for at nedbringe virksomhedens CO2-udledning.  

”Vi vil være klimaneutrale i 2030 med alt det, vi selv har indflydelse på, og her udgør transporten mere end 50 procent af vores samlede CO2-udledning,” fortæller Henrik Andersen, CEO hos vindmølleproducenten Vestas. Han er ikke i tvivl om, at med den centrale rolle, som Vestas spiller i den grønne omstilling globalt, følger der også en forpligtigelse til at sætte egne meget ambitiøse klimamål og at indgå i en sammenhæng med andre med fokus på klimaet.

Mere klimavenlig bilpark

Derfor er et af områderne, som Vestas arbejder på, at gøre sin bilpark med 5.000 servicebiler og omkring 1.000 firmabiler mere klimavenlig. En tredjedel af vognparken er allerede omlagt til plug-in-hybridbiler og rene elbiler, og i 2025 skal alle nye firmabiler være 100 procent elektriske. På Vestas hovedsæde i Skejby øges mulighederne også for at lade bilerne op; i dag er der 3 ladestandere og inden sommeren vil der være 16, hvor det er muligt at oplade 100 biler om dagen.

Hos Vestas har man for eksempel valgt at tilbyde den ladekapacitet til elbiler, som Vestas ikke selv udnytter, til andre, fortæller Henrik Andersen:

”Vores parkeringsplads er fyldt i dagtimerne, men fra kl. 17 om eftermiddagen til kl. 7 om morgenen står vores ”charger-stationer” tomme, og så kan besøgende og ansatte på Aarhus Universitetshospital på nathold lige så godt få mulighed for at benytte dem”.

Udover at gøre bilflåden mere klimavenlig, har private virksomheder også ifølge Henrik Andersen en opgave i at sikre infrastrukturen, så medarbejdere kan oplade deres biler, når de har bilerne parkeret på arbejdspladsen. Det kan være et incitament til, at medarbejderne skifter til elbiler.

Indgår i samarbejde om klima på tværs af byen

Vestas indgår samtidig i Aarhus Kommunes nye samarbejde, Klimaalliancen Aarhus, som omfatter flere større aarhusianske virksomheder og organisationer, som på forskellig vis bakker op om kommunens mål om at blive CO2-neutral i 2030. Et partnerskab, hvor der tænkes på tværs af byen, og hvor partnerne indgår i konkrete innovationsarbejder for at accelerere indsatsen med at nedbringe CO2-udledningen.

”Der er ingen tvivl om, at vi skal løse klimaudfordringerne i fællesskab – det kan hverken kommunerne eller virksomhederne gøre alene. Men sammen kan vi komme i mål. Og det er det, Klimaalliancen Aarhus skal hjælpe os til,” siger Marianne Gjerløv, der er chef for Erhverv og Bæredygtig Udvikling i Aarhus Kommune.