Klima er en kerneopgave

Indsatsen for at for at skabe et CO2-neutralt Aarhus træder med den kommende klimahandlingsplan ikke bare ind i en ny klimaplanperiode. Klimaplanen markerer også et nødvendigt skifte i, hvordan man som kommune skal arbejde med klimaudfordringerne. I Aarhus betyder det konkret, at samarbejdet med forskellige aktører på området skal styrkes – og det bliver det ved at arbejde klima ind som en integreret del af kerneopgaveforståelsen i kommunens mange forskellige fagafdelinger.

”Vi skal stoppe med at tænke klimaindsatsen som noget, vi gør ved siden af vores kerneopgaver. Klima skal sammentænkes med alt, vi gør som kommune. Derfor lægger vi i den kommende klimaplanperiode meget mere ansvar ud til de enkelte afdelinger på tværs af Aarhus Kommune,” fortæller Henrik Seiding, der er direktør for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune – og repræsentant for den samlede direktørgruppe, når det handler om klima.

For at styrke dette arbejde har direktørgruppen i Aarhus Kommune taget klimaindsatsen op som et fælles indsatsområde. Det fælles fokus skal sikre, at Aarhus Kommune kommer til at stå endnu stærkere, når det handler om at feje for egen dør og sikre omstilling af egne aktiviteter. Samtidigt skal arbejdet med klima som kerneopgave styrke, at man i sammenhæng med de øvrige kerneopgaver finder måder at fremme den grønne omstilling.

”Vi skal påtage os den samlende, faciliterende lederrolle, så vi samler alle kræfter på tværs af hele Aarhus. Konkret vil der være en række fælles indsatser, som magistratsafdelingerne skal løfte sammen. Derudover vil der også være lokale indsatser i de enkelte magistratsafdelinger. Indsatser som rummer mange aspekter af forandringer i bysamfundet Aarhus. Eksempelvis har Teknik og Miljø ansvaret for den grønne omstilling af transportsektoren – og det handler både om at fremme en forceret teknologisk omstilling og medvirken til at den enkelte borger kan tage grønne transportvalg,” siger Henrik Seiding.

Alle er en del af løsningen

Den vigtigste grund til den ændrede organisering er muligheden for at udnytte det fulde potentiale i de opgaver og muligheder, der ligger i den eksisterende drift i kommunen. Det er både på tværs af sektorer og i samarbejde med aktører i Aarhus. Formålet er dels at skabe aktiviteter med direkte CO2-reducerende effekt, men også om indsatser, der skaber de bedste rammer for at borgerne og virksomhederne kan deltage aktivt i den grønne omstilling.

”Der er behov for, at vi løser opgaven i fællesskab. Byrådet har sat retningen med en ambitiøs strategi og handlingsplan, men den kan kun realiseres i samarbejde med alle de forskellige aktører, virksomheder og organisationer i Aarhus. Her har Aarhus Kommune en lang række styrkepositioner, som netop kan sættes i spil, så vi styrker nødvendige viden for at træffe de klimarigtige valg,” siger Henrik Seiding.

Med kun 10 år til 2030, er der pres på at finde de rigtige løsninger hurtigt. Og selvom man er en ambitiøs direktør og godt kan se en del af vejen til målet, er der stadig en hel del uopdaget land, som endnu mangler at blive belyst.

”Den grønne omstilling kræver en helt ny tilgang til, hvordan vi samarbejder på tværs af hele Aarhus. Ingen er i mål før alle er i mål. Så i det arbejde er vi alle en del af løsningen,” siger Henrik Seiding.