Grønne events er vejen frem

Når Aarhus Kommune sammen med VisitAarhus og Aarhus Universitet den 30. september afvikler bæredygtighedskonferencen ’Sammen om grønne oplevelser’, er det et meget konkret udkomme af, at man gennem de sidste par år har arbejdet målrettet med at udvikle nye måder at arbejde med klima og bæredygtighed i konference og event-branchen.

”Som event- og konference arrangør har vi en forpligtelse til at understøtte den grønne omstilling af samfundet. Og den måde vi udvikler og afvikler events på, kan gøre en konkret forskel,” siger Charlotte Kirk Elkjær, der er chefkonsulent i Aarhus Events.

Til ’Sammen om grønne events’ afprøver man ny måde at blande video-konference med det klassiske konference format.

”Det betyder at mange kan tage del i programmet og modellen kan i princippet fungere over meget store distancer. På den måde får man både det fysiske nærvær, samtidigt med at vi mindsker transportbelastningen for deltagerne,” siger Charlotte Kirk Elkjær.

 

Modtagelige konferencegæster

Udover at man til events og konferencer kan sætte forskellige konkrete tiltag i spil lige fra affaldssortering til afprøvning af nye transportmuligheder, viser undersøgelser også, at vi som mennesker er modtagelige for nye initiativer på et helt andet plan, når det sker i forbindelse med en oplevelse.

”Man er simpelthen mere åben for nye tiltag, når man bliver præsenteret for dem i en oplevelsesmæssig kontekst. Og det viser sig også, at man er mere tilbøjelig til at tage de nye vaner med sig hjem. Det betyder at oplevelsesindustrien på mange måder kan spille en nøglerolle i forhold til at understøtte det vaneskifte, der i en vis grad er nødvendig, for at komme i mål med den grønne omstilling,” siger Charlotte Kirk Elkjær.

 

Viden skal deles

Der er på årsbasis – normalt – mange forskellige oplevelsestilbud, konferencer og events i Aarhus. Dermed er der også en lang række forskellige aktører på området. Ifølge Charlotte Kirk Elkjær er det også vigtigt, at alle den viden og der erfaringer, der bliver bygget op, også bliver delt mellem de mange aktører.

”Arbejdet med klima og bæredygtighed er stadig relativt nyt for mange. Derfor skal vi dele de erfaringer, vi får med hinanden. Vi har eksempelvis udarbejdet en grøn eventhåndbog, som kommer med tips og tricks til, hvordan klima og bæredygtighed kan omsættes til praksis. Vi er hele tiden åbne for samarbejder og erfaringsudveksling, der styrker arbejdet med grøn omstilling i oplevelsessektoren,” siger hun.

Fakta:


Bæredygtighedskonferencen Sammen om grønne oplevelser løber af stablen 30. september 2021 og er blevet til i et samarbejde mellem Aarhus Kommune, VisitAarhus, Aarhus Universitet, Aarhus Teater, Moesgaard Museum, ARoS og Museum Jorn.