Erfaring med grøn omstilling kan hjælpe nyuddannede ind i erhvervslivet

De to nyuddannede kandidater, Anna Kirstine Spanggaard Jespersen, der er uddannet psykolog, og Elisabeth Gade Nielsen, der er cand.mag. i engelsk og dramaturgi, har begge ledt efter deres vej ind på arbejdsmarkedet. De har gennem et ti ugers forløb i Det Grønne Akademi tilegnet sig viden om CO2 regnskaber, grønne forretningsmodeller, leverandøraftaler og andre relevante nedslagspunkter, de kan bruge til at arbejde med grøn omstilling i erhvervslivet.

De to kandidater har været i erhvervspraktik i tøjvirksomheden Coze Aarhus, som har fokus på bæredygtighed og klima både i forhold til produkter, leverandører og ansatte. Coze Aarhus har altid haft fokus på at være så bæredygtige som mulige for at skabe gode arbejdsforhold og for at passe på miljøet.

”Vores kontaktperson Kari Brandt gav os et indblik i virksomhedens historie og værdier. Coze Aarhus har altid arbejdet med at få de bedste og mest mulige bæredygtige materialer,” fortæller Elisabeth Gade Nielsen.

Kari Brandt, som er Quality & Compliance manager i Coze Aarhus tilføjer: ”Vi oplever ikke som sådan stor efterspørgsel på bæredygtighed i forhold til tøj fra vores slutbrugere, det er et eget ønske som virksomhed at levere det bedste produkt til vores kunder. De sidste par år har vi oplevet en øget efterspørgsel og krav fra større forhandlere, og her er det godt, at se vi har været på forkant og kan imødekomme de krav der bliver stillet.”

Styrkelse af kompetencer gennem praksis

Anna Kirstine Spanggaard Jespersen og Elisabeth Gade Nielsen har brugt deres nyerhvervede viden til at hjælpe Coze Aarhus videre i den grønne retning.

”Vi startede med at lave en kortlægning af deres arbejde med bæredygtighed ud fra en række områder, som vi havde fået med fra undervisningsforløbet. Vi kiggede på, hvad de gør nu, og om det potentielt kunne optimeres”, siger Anna Kirstine Spanggaard Jespersen.

”Vi kiggede på hvordan de kunne optimere den grønne profil på adressen, for eksempel ved at se på deres energiforbrug og deres materialevalg. Derudover lavede vi også CO2 regnskaber og fik indblik i tøjbranchens lange og komplicerede værdikæde”, uddyber Elisabeth Gade Nielsen.

De to kandidater har brugt meget af deres nye viden i praksis, og dermed tilegnet sig en bedre forståelse af og viden om, hvordan de kan arbejde med grøn omstilling i erhvervslivet.

”Gennem Det Grønne Akademi har vi fået en forretningsforståelse og indsigt i det tilhørende sprog. Vi skal forstå virksomhedernes nuværende ståsted og tankegang for at kunne hjælpe dem fremadrettet”, fortæller Anna Kirstine Spanggaard Jespersen.

”Derudover har vi fået indblik i aktørerne på området, så vi ved, hvem vi skal have fat i hvornår. Og så har vi fået et bredt netværk med folk, der gerne vil arbejde mere grønt og bæredygtigt”, tilføjer Elisabeth Gade Nielsen.