Samarbejdet over Atlanten styrkes

Fotograf: Aidin Esmeali

Fra den 1. marts er det slut med at holde møder over ustabile Skype-forbindelser og koordinere tidsforskelle, når Aarhus Kommune, The Trade Council under Udenrigsministeriet i Nordamerika og Pittsburgh samarbejder om grønne fjernvarmeløsninger. Projektleder fra AffaldVarme i Aarhus Kommune, Kathrine Thyø Mønsted, rykker teltpælene op i ti måneder og bosætter sig med familien i USA, så hun kan hjælpe med Pittsburghs ønske om grøn omstilling.

Kathrine Thyø Mønsted har med sin baggrund som civilingeniør og sin arbejdserfaring med fjernvarme en viden, som Pittsburgh og andre Nordamerikanske byer efterspørger. Hendes rolle bliver derfor i samarbejdet med The Trade Councils fjernvarme team i Nordamerika at rådgive og hjælpe i særdeleshed Pittsburgh med at realisere byens ambitiøse klimamålsætninger og klimahandlingsplaner.

”Min opgave bliver blandt andet at højne deres viden om fjernvarme og eventuelt også fjernkøling som en klimavenlig og energieffektiv løsning. Med min tekniske faglighed vil jeg kunne bidrage med kvalitetstjek, vurderinger af konkrete projekter samt hjælpe og forbinde de rette beslutningstagere i Pittsburgh med at sætte retningen for fremtiden,” lyder det fra Kathrine Thyø Mønsted.

 

Et vigtigt skridt


Samarbejdets hovedformål er at skabe en bæredygtig køreplan for Pittsburgh, der skal bidrage til at bringe byen tættere på målet om at reducere byens CO2-udledning samt accelerere byens grønne omstilling. Det indledende samarbejde på tværs af de to kontinenter har ind til nu bidraget til at opbygge gode relationer og strukturer, men for at sætte skub i udviklingen af konkrete løsninger er Aarhus Kommune og Den Danske Ambassade i Washington D.C. i samarbejde med Energistyrelsen gået sammen om at udstationere Kathrine Thyø Mønsted i USA:

”Det vil det gøre en kæmpe forskel, at vi får Kathrine placeret i ”maskinrummet” i Pittsburgh og i andre visionære byer i Nordamerika. På den måde kan hun bidrage med værdifuld viden og erfaringer fra og til Aarhus, samt åbne endnu flere døre for danske virksomheder til eksport af løsninger og produkter indenfor fjernvarme og fjernkøling,” siger Niels Vilstrup, der er chef for Danish District Energy Advisory (DDEA) på den Danske Ambassade i Washington D.C.

Kathrine Thyø Mønsted forventer, at de næste ti måneders arbejder sætter sine aftryk:

”Jeg har en forventning om, at de ideer og løsninger, der er på tegnebrættet, kommer videre. Jeg håber, at vi sammen får opbygget en solid vidensbank og model, som på sigt kan kopieres til andre byer i USA.”

Fakta:

  • Samarbejdet mellem Aarhus Kommune og Pittsburgh begyndte i 2018. Først gennem Energistyrelsens Myndighed-til-Myndighedssamarbejde og senere via eksportrådets fjernvarmeteam i Nordamerika.
  • Samarbejdet udspringer af et ønske fra bystyret i Pittsburgh om at lære af og i videste udstrækning nå de samme grønne resultater som Aarhus Kommune.
  • Samarbejdet blev yderligere formaliseret og konkretiseret med udarbejdelse og underskrift af en MoU (Memorandum of Understanding) mellem Pittsburgh og Aarhus Kommune og med den Danske Ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, ifm. en stor fjernvarme/fjernkølingskonference i Pittsburgh i juni 2019.