Samarbejde skal understøtte fremtidens Aarhus

I en ikke så fjern fremtid skal vedvarende energikilder som sol og vind være en endnu større ingrediens i Aarhus’ energiforsyning, end det er i dag. Sammen med bæredygtig biomasse skal et grønt energimiks bringe Aarhus nærmere en CO2-neutral fremtid. Det kræver at man kigger på byens energiinfrastruktur gennem nye briller og skaber en solid og fremtidssikker struktur. Allerede nu har en række partnere sammen med Aarhus Kommune udviklet en strategisk energiplan for byen. Planen, som blev vedtaget af byrådet i Aarhus i efteråret 2020, skal give et strukturelt overblik over de udfordringer som energisystemet i Aarhus står overfor.

”Det er alt fra, at der helt lavpraktisk skal være ledningskapacitet nok i jorden til at transportere de store mængder energi, vi har brug for i fremtiden, til at sikre samarbejdet mellem forsyningerne, så man udnytter hinandens styrker til at skabe et sammenhængende, bæredygtigt og omkostningseffektivt energisystem,” siger Jacob Vittrup, der udover at være administrerende direktør for NRGi også er formand for styregruppen for Strategisk Energiplanlægning i Aarhus.

Rammevilkår skal følge med

Generelt oplever de store byer i verden en øget befolkningstilstrømning. Det gælder også i Aarhus, hvor der siden 2016 er kommet cirka 18.000 nye indbyggere til byen. Det stiller også krav til en energiforsyning, der skal kunne honorere de voksende krav både hos private og i erhvervslivet. Det kræver at rammevilkårene følger med – man skal med andre ord skabe vilkår som understøtter, at markedet udvikler løsninger, der omkostningseffektivt understøtter grøn omstilling af samfundet.

”For at alt dette kan lade sig gøre, er vi nødt til at lave en langsigtet strategisk energiplanlægning for Aarhus og også sætte fingeren på de steder, hvor den nuværende lovgivning og de nuværende rammevilkår sætter en kæp i hjulet for at vi kan nå målsætningen om et CO2-neutralt Aarhus,” siger Jacob Vittrup.

Markedsaktørerne tager ansvar

Oprindeligt tog Aarhus Kommune initiativ til en strategisk energiplan for byen, men for nyligt har Jacob Vittrup overtaget rollen som styregruppeformand for Strategisk Energiplanlægning i Aarhus. Han er overbevist om, at det er en styrke at få de egentlige markedsaktører på banen i projekter som dette.

”Kommunen har prioriteret helt rigtigt, da man begyndte på dette projekt, men det er ikke kommunen, der alene kan eksekvere på strategien. Det kræver at markedsaktørerne medvirker og samarbejder om at løse udfordringerne, og at vi også lykkes med at skabe synlige resultater. Derfor håber jeg at kunne bibringe et større fokus fra markedsaktørerne på, at strategisk energiplanlægning er en nødvendighed for den fortsatte udvikling af Aarhus. Allerede nu har vi et godt samarbejde forsyningerne i mellem, men det kan udvikles og styrkes. Til gengæld skal ledestjernen i vores arbejde både være med til at bringe Aarhus ind i en fossilfri fremtid og styrke udviklingen af et grønt erhvervsliv,” siger han.