Samarbejde skal styrke eksport af energiteknologi

Udviklingen af danske grønne teknologier er en af de erhvervsmæssige styrkepositioner, som Danmark har en god historik for. I de kommende år skal det arbejde styrkes endnu mere.

”Som verdenssamfund er vi afhængige af, at vi får udviklet løsninger og teknologier, der kan hjælpe med den grønne omstilling. Samtidigt vil en øget eksport af dansk energiteknologi og grønne løsninger komme vores virksomheder til gode, og sikre at Danmark fortsat er med i front, når det handler om at løse klimaudfordringerne,” siger Thomas Mikkelsen, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune.

Blandt andet derfor er Aarhus Kommune gået med i projektet ’Access Cities’, som med finansiering fra Industriens Fond, skal hjælpe med at skabe grobund for eksport af grøn dansk energiteknologi med tre udvalgte byer som udgangspunkt.

”Ved at være til stede i München, Singapore og New York, er der mulighed for at arbejde med tre meget store markeder i hver sin del af verden. For øjeblikket har vi fokus på München, som har en energiinfrastruktur, der ligner den danske. Derfor er det oplagt at forsøge at skabe muligheder for danske energiteknologivirksomheder her,” siger Thomas Mikkelsen.

Mindre virksomheder får et skub

Projektet retter sig især mod de små og mellemstore virksomheder. Det er nemlig typisk her, hvor der kan være brug for en ekstra hånd til at komme igennem til eksportmarkederne. En af de virksomheder, der har været med i München, er batterivirksomheden VisBlue, som udvikler genbrugelige batterier til lagring af vedvarende energi.

”For en mindre virksomhed som vores, betyder det meget, at der er nogen, der har fået lavet den første kortlægning af, hvem vi skal snakke med – eksempelvis i München. Med få ansatte har vi ikke musklerne til at lave det researcharbejde, der skal til, for at få de rigtige kontakter,” siger Søren Bødker, der er stifter og direktør i VisBlue.

Fakta:

Projektet træder i kraft fra 1. december 2018 og løber indtil maj 2021. Projektet er primært finansieret gennem en bevilling fra Industriens Fond på 9 millioner kroner. Ud over State of Green, er de øvrige projektpartnere DI, Udenrigsministeriet, Quercus Group, Climate-KIC, Københavns Kommune og Aarhus Kommune.