Samarbejde på tværs styrker den grønne omstilling

For et år siden søsatte Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Vand projektet ’Smart Energi Aarhus Havn’. Projektet er et tværfagligt samarbejde, hvor industrivirksomheder på havnen har fået faglig hjælp og rådgivning til at forbedre bæredygtighed og skabe grøn omstilling. Projektet har især haft fokus på at identificere tiltag, hvor virksomhederne kan udnytte hinandens ressourcer til gavn for både klimaet og bundlinjen.

Godt et år efter projekts opstart er det lykkes at udarbejde en række initiativer og to pilotprojekter, der nu er klar til at blive konceptualiseret og realiseret. Projektleder for Smart Energi og udviklingskonsulent hos Aarhus Kommune Uffe Vinther Kristensen er især tilfreds med den måde, samarbejdet har været organiseret på:

” Samarbejdet har vist sig at være yderst frugtbart. Det, at vi allerede nu står med en række konkrete initiativer, viser, at det er den helt rigtige måde at arbejde på. Vi har i samarbejde med virksomheder og rådgivere set på helheder og synergier og herved formet og modnet aktiviteter, så de kan kommercialiseres. Det viser, at projekter som Smart Energi er vigtige og nødvendige, hvis vi skal lykkes med at fremme den grønne omstilling på tværs af industrien,” lyder det fra Uffe Vinther Kristensen.  

 

Fra analyse til virkelighed

Rådgiverne i projektet har på baggrund af interviews, dataindsamling og kortlægning af ressourcestrømme for i alt 14 deltagende virksomheder på havnen identificeret særligt to initiativer med store potentialer. De to pilotprojekter handler om vedvarende energi og bedre udnyttelse af overskudsvarme. Uffe Vinther Kristensen ser ingen hindringer for, at projekterne bliver til noget:

” Mere konkret handler pilotprojektet om vedvarende energi om at opsætte solceller på uudnyttede tagarealer og supplere med en solcellepark, som havnens virksomheder kan få energi fra. Pilotprojektet om overskudsvarme er opstået, fordi mange virksomheder kan levere store mængder af overskudsvarme, som kan udnyttes af andre virksomheder, men det skal ske i et fællessystem. Derfor arbejder man nu videre med, hvordan man kan organisere og udnytte overskudsvarmen bedst muligt. Fælles for begge projekter er, at de gør det muligt for virksomhederne at udnytte hinandens ressourcer,” siger Uffe Vinther Kristensen.

Foruden de to pilotprojekter har Smart Energi resulteret i en række andre initiativer heriblandt etablering af et bæredygtighedsnetværk, udsortering af madaffald, sortering og alternativer til fossilplast og gratis hjælp til energibesparelser og grøn omstilling.