Rapport slår fast: Samarbejde på tværs styrker den grønne omstilling

For godt et år siden søsatte Aarhus Kommune, Aarhus Havn og Aarhus Vand projektet ’Smart Energi Aarhus Havn’. Projektet er et tværfagligt samarbejde, hvor industrivirksomheder, rådgivere og andre relevante aktører har samarbejdet om at styrke den grønne omstilling på havnen. Projektet har især haft fokus på at identificere tiltag, hvor virksomhederne kan udnytte hinandens ressourcer til gavn for både klimaet og bundlinjen. Nu er den evaluerende rapport færdig og konklusionen er klar:

”Godt et år efter projekts opstart er det lykkes at udarbejde en række anbefalinger til øget grønt samarbejde og to pilotprojekter. Samarbejdet har vist sig at være yderst frugtbart. Det, at vi allerede nu står med en række konkrete initiativer, viser, at det er den helt rigtige måde at arbejde på. Vi har i samarbejde med virksomheder og rådgivere set på helheder og synergier og herved formet og modnet aktiviteter, så de kan kommercialiseres. Det viser, at projekter som Smart Energi er vigtige og nødvendige, hvis vi skal lykkes med at fremme den grønne omstilling på tværs af industrien,” lyder det fra Uffe Vinther Kristensen, projektleder for Smart Energi og udviklingskonsulent hos Aarhus Kommune 

 

Fra analyse til virkelighed

Rådgiverne i projektet har på baggrund af interviews, dataindsamling og kortlægning af ressourcestrømme for i alt 14 deltagende virksomheder på havnen identificeret særligt to initiativer med store potentialer. De to pilotprojekter handler om affald til ressource og udnyttelse af overskudsvarme. Uffe Vinther Kristensen ser ingen hindringer for, at projekterne bliver til noget:

”Mere konkret handler pilotprojektet om at se på affaldsstrømme, hvor en virksomheds affaldsprodukter kan blive en ressource for andre Pilotprojektet om overskudsvarme er opstået, fordi mange virksomheder kan levere store mængder af overskudsvarme, som kan udnyttes af andre virksomheder, men det skal ske i et fællessystem. Derfor arbejder man nu videre med, hvordan man kan organisere og udnytte overskudsvarmen bedst muligt. Fælles for begge projekter er, at de gør det muligt for virksomhederne at udnytte hinandens ressourcer,” siger Uffe Vinther Kristensen.

 

Fakta

Foruden de to pilotprojekter har Smart Energi resulteret i en række andre initiativer heriblandt etablering af et bæredygtighedsnetværk, udsortering af madaffald, sortering og alternativer til fossilplast og gratis hjælp til energibesparelser og investeringsstøtte til fx grønne transport.