Ledige skal løfte klimaindsats i virksomheder

I Aarhus er der ca. 3.000 flere ledige nu end på samme tidspunkt sidste år. Derfor er det nødvendigt at sætte initiativer i søen, som dels kan få folk tilbage på arbejdsmarkedet, og dels kan styrke virksomhederne til tiden efter coronakrisen. Det er en af grundene til, at Aarhus Kommune lancerer Det Grønne Akademi.

”Coronakrisen udfordrer erhvervsliv og arbejdsmarked. Samtidigt skal vi imødekomme, at flere og flere virksomheder efterspørger højtuddannede kompetencer og ressourcer til den nødvendige bæredygtige omstilling af deres virksomhed. Ved at opkvalificere projektdeltagerne til at arbejde med grøn omstilling skaber vi en moderne arbejdsstyrke, der kan fremtidssikre og udvikle vores danske virksomheder,” siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Han suppleres af Kristian Würtz, der er rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse:

”Mange af de aarhusianske ledige har helt nye og fremragende uddannelser med sig i bagagen. Men mange mangler den særlige indgang til erhvervslivet, der kan give dem det første job efter studiet. Med Det Grønne Akademi skaber vi sådan en indgang, og jeg er ikke i tvivl om, at kandidater, der kan bidrage med grøn omstilling i erhvervslivet, vil være efterspurgte.”

Fakta


Det Grønne Akademi er et 10 ugers virksomhedsrettet case forløb som opkvalifi-cerer til at arbejde med bæredygtighed på et strategisk niveau hos forskellige virksomheder. Deltagerne bliver i tværfaglige grupper matchet med en virksomhed, som de i løbet af forløbet udvikler en bæredygtighedsplan for.

Bæredygtighedsplanen er en plan for virksomhedens fremtidige arbejde imod en mere bæredygtig produktion og drift. Planen skal kortlægge mulige bæredygtighedstiltag og vise en konkret handlingsplan for implementeringen. Det kan både være store innovative tiltag og små handlinger som at være mere energieffektive. Projektdeltagerne får indsigt i projektledelse og -udvikling, grøn forretningsudvikling samt virksomhedsopbygning og -ledelse. Derudover bliver de trænet til at kunne hjælpe virksomheder i at kunne fremme den bæredygtige dagsorden.

Er du interesseret i at læse mere om hvordan man deltager i Det Grønne Akademi, kan du læse mere om projektet her eller kontakte Jobcenter Aarhus.

Hvis du som virksomhed gerne vil vide mere kan du finde kontaktoplysninger her. 

Parterne bag projektet er: Jobcenter Aarhus, Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Kommune.