Klimarigtig arkitektur er også smukt

Bygningsmassen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling af Aarhus. Derfor er det nødvendigt at fokusere på klimarigtige bygninger i udviklingen af byen. Fordommene om klimarigtigt byggeri er mange og har ofte haft et ry for at være grimme. Men ifølge stadsarkitekt Stephen Willacy kan æstetik og bæredygtighed sagtens gå hånd i hånd:

"Jeg mener bestemt ikke, at klimavenlige løsninger per definition er grimme. Faktisk mener jeg, at man sagtens kan integrere dem i byrummet, så de bidrager med et æstetisk udtryk,” siger stadsarkitekt Stephen Willacy.  

Stephen Willacy fremhæver i den forbindelse de meget omdiskuterede solcelleanlæg, som i en periode skød frem på hustagene. Ifølge ham var der en ærgerlig tendens til, at de blev påklistret vilkårligt uden hensyn til det æstetiske udtryk. Men nye teknologier og løsninger gør det alligevel muligt at integrere dem på en flot måde:

”I dag har man muligheden for at vælge solcelleanlæg, der ikke skriger til himlen i sølvfarver. De laves i dag i forskellige materialer og farver, så man med omtanke og omhyggelighed kan man integrere dem, så de passer ind,” siger Stephen Willacy. 

Dette er blot et af mange eksempler på, at man ved hjælp af små justeringer kan gøre bæredygtige løsninger æstetisk flotte.

Arkitektur af høj kvalitet

Stadsarkitekt Stephen Willacy har som arkitekt altid interesseret sig for bæredygtige løsninger. Derfor glæder det ham, at flere og flere prioriterer de grønnere løsninger:

”Jeg er utrolig glad for, at vi lige nu er i en brydningstid, hvor der er kommet medvind i forhold til at få bæredygtighed på dagsordenen. Vi har set en bølge, hvor folk genbruger mere, og hvor de køber mindre af høj kvalitet. Den tankegang vil vi se meget mere af fremadrettet i byudviklingsprojekter og i selve arkitekturen. Det skal være af høj kvalitet og æstetisk flot,” siger Stephen Willacy. 

Den nye politik for arkitektur og bykvalitet kommer ikke til at tage form som en manual med en facitliste på sidste side. I stedet vil den nye politik fungere som et inspirationskatalog, der præsenterer de gode eksempler, hvor bæredygtige løsninger er blevet integreret på en harmonisk, flot og passende måde.