Klimahandlingsplan reducerer CO2-udledningen med 270.000 ton om året

Siden 2008 har Aarhus arbejdet målrettet med at reducere byens CO2-udledning. Allere-de nu er udledningen halveret og Aarhus er blandt de byer i verden, der i forhold til CO2-udledningen har rykket sig markant. Udfordringen er, at den resterende del af CO2-reduktionen skal findes hos aarhusianerne og byens virksomheder. Det kræver en indsats, der både rummer konkrete udviklingsprojekter, fokus på erhvervsudvikling og på, hvad aarhusianerne selv kan gøre.


”Den sidste del af rejsen kræver, at vi alle yder den bedste vi kan. Gør vi det smart, er vi ikke kun være med til at løse klimakrisen, men også med til at sætte gangi erhvervslivet, for med den grønne omstilling kommer også en lang række investeringer. Dem skal vi bruge til at sætte skub i - ikke bare den grønne omstilling - men også i et erhvervsliv, der har behov for en ny start,” siger Bünyamin Simsek, der er rådmand for Teknik og Mil-jø i Aarhus Kommune.

Han fortæller, at 90 pct. af den resterende CO2-udledning, kommer fra kilder, som ligger uden for byrådets direkte indflydelse.

Fundamentet for de næste 10 år lægges nu


Selvom den resterende del af CO2-udledningen i høj grad kræver aktiv stillingtagen fra den enkelte borger og den enkelte virksomhed, er det ikke det samme som, at byrådet melder hus forbi. Ifølge Bünyamin Simsek er det netop byrådet, der har muligheden for at skabe de rammer, der skal til, for at man som aarhusianer rent faktisk kan deltage i den grønne omstilling.

”Vi har en stor opgave – men også en stor mulighed – for at skabe de rammer, der gør, at aarhusianerne og ikke mindst virksomhederne i byen kan tage de klimarigtige valg. Det er lige fra at lave intelligente investeringer i den offentlige transport, skabe gode rammer for elbiler til at bruge kommunens driftsopgaver til at understøtte udvikling, test og demonstration af nye løsninger,” siger han.

De seneste års klimaindsats i Aarhus, har givet en lang række erfaringer, som giver et godt afsæt for de kommende års arbejde. Særligt tre områder er i fokus i den kommende periode frem til 2024.

”Vi skal fokusere på vores transportsektor, da den står for den største del af udledningen. Samtidig skal byen gøres klar til at køre på fossilfrie energikilder og sidst, men ikke mindst, skal vi arbejde med at fjerne CO2 fra atmosfæren og eksempelvis omdanne den til grønne brændstoffer,” siger Bünyamin Simsek.

Fakta:

  • Klimahandlingsplanen beskriver de indsatsom­råder, der arbejdes med i den kommende fireårs periode. Den skal være med til at sikre, at de vig­tigste forandringer i denne periode gennemføres og de ønskede effekter realiseres. Indsatsområder­ne er valgt både for at sikre de mulige kortsigtede forandringer med direkte effekt, men også for at danne grundlaget for langsigtede forandringer.
  • Planen er blevet til i samarbejde med en lang række virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og borgere. Planen kommer derudover også i offentlig høring, hvor der er yderligere mulighed for at komme med input.
  • Med de kommende års indsats tager Aarhus de første skridt på vejen til at blive CO2-negativ. Dette er nødvendigt, hvis man vil holde jordens temperatur under 1,5 og 2 grader, da mængden af CO2 i atmosfæren allerede har overskredet grænsen for at holde den globale temperaturstigning på 1,5 procent.