Energispring Aarhus vil nå nye højder inden for energieffektivitet

Energispring Aarhus er et nyt professionelt netværk om energieffektivisering. Netværket har hjemme i Aarhus Kommune og så dagens lys i 2019.
Deltagerne i netværket er bygningsejere, administratorer og interesseorganisationer inden for energi og byggeri. De repræsenterer store bygninger med mange kvadratmeter inden for erhverv og etageboligbyggeri.


”Netværket vil sætte fokus på energieffektivisering via samarbejde og videndeling om bygningsdrift, energioptimering og energirenovering. Centralt for netværkets arbejde er benchmarking, videndeling og uddannelse. Metoden vil tage udgangspunkt i konkrete ejendoms- og forbrugsdata i de bygninger, netværksdeltagerne repræsenterer,” siger Casper Sønnichsen, der er projektleder for Energispring Aarhus.


Det giver mulighed for, at man kan sammenligne sig med nogen, man ligner og ikke bare sammenligne sig med sig selv fra år til år.


Grøn omstilling og sund fornuft


Aarhus er i vækst, og energiforsyningen skal følge med. Investeringer i infrastruktur er sat på dagsordenen sammen med investeringer i grøn omstilling. Fokus på energibesparelser skal sikre, at der investeres både klogt og grønt i udbygning af infrastrukturen.
Forsyningsselskaberne har derfor stor interesse i et godt og tæt samarbejde med deres store professionelle kunder om strategisk energieffektivisering.


”Set fra kundernes synspunkt er energibesparelser sund fornuft på bundlinjen, især hvis energibesparelserne skabes på baggrund af kloge investeringer. Energispring Aarhus er videndeling om det, der virker,” siger Casper Sønnichsen.

 


Tal og tendenser i Energispring Aarhus


• Netværket vil starte med at se på fjernvarmeforbrug i 80 bygninger, svarende til 600.000 m2 opvarmet areal.
• Det er 3 procent af AffaldVarme Aarhus samlede opvarmede areal.
• Målet er, at netværket repræsenterer 20 procent af den opvarmede bygningsmasses kvadratmeter i Aarhus Kommune.
• Netværket repræsenter lige nu ca. 10 procent af det opvarmede areal i Aarhus Kommune.
• Alle 80 bygninger ligger i AffaldVarme Aarhus´ forsyningsområde og leverer data om varmeforbrug ind til sammenligninger i netværket.
• AffaldVarme Aarhus giver i 2020 et varmetjek af en bygning pr. netværksdeltager som optakt til videndeling.
• Netværkets viden om energieffektivitet kan gavne andre bygningsejere i Aarhus Kommune.
• Potentialet for mere energieffektivitet ud fra fjernvarmedata i Aarhus er stort.
• Alene inden for fjernvarme har bygningsmassen i Aarhus Kommune 20.000.000 m2 opvarmet areal, fordelt på 60.000 fjernvarmeinstallationer hos AffaldVarme Aarhus.