Børn skal være bæredygtige

Når direktøren for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Martin Østergaard Christensen, kommer hjem fra arbejde bliver han nogle gange mødt af grønne krav fra sine børn om ændringer i de klassiske middagsretter i hjemmet. Og selvom tanken om selleribøffen nogle gange lige skal finde sig til rette, viser eksemplet, hvordan, man som voksen skal kunne have en samtale med sine børn om, hvordan og hvorfor vi skal gøre en forskel for klimaet.

”Som med al anden dannelse, skal vores børn og unge også udstyres med en klimadannelse, der giver dem den viden, som skal være ballast for at de kan træffe velovervejede valg omkring den grønne omstilling. Det kan vi gøre ved at tale med dem i hjemmet, men der er ingen tvivl om at dagtilbud, skoler, SFO’er og klubber, spiller en kæmpe rolle i form af at være de steder, hvor arbejdet med klima og grøn omstilling er en naturlig del af dagligdagen,” siger Martin Østergaard Christensen.

Handlinger og viden følges ad

Den første – og måske største – fælde man kan falde i er at blive dydens moralske vogter, som dikterer, hvordan man skal leve og agere. Den problematik er Martin Østergaard Christensen fuldt bevidst om. Ifølge ham handler det i langt højere grad om, at de handlinger man sætter i gang på sin egen banehalvdel, er det, som inspirerer og danner.

”Vi skal arbejde med klimaindsatsen i alle vores tilbud og i alle aldersgrupper. Det kan handle om affaldssortering, som vi netop nu arbejder med over en bred kam, men det kan også være at bruge energidata fra den enkelte skole i undervisningen, som flere allerede gør. Det handler om at gøre fortællingen om klimaudfordringen vedkommende og omsætte i handlinger, der er til at forstå,” siger han.

Samtidig er efterspørgslen om arbejdet med klima fra forældre i Aarhus stor. Det stiller derfor også krav til de pædagoger og lærere, der varetager pasning og undervisning i det daglige.

”Min fornemmelse er, at der generelt er stor opmærksomhed på arbejdet med klima i alle vores institutioner. Men det er vigtigt, at vi får udviklet det relevante undervisnings- og inspirationsmateriale løbende, så vi understøtter de faglige kompetencer. Derudover tror jeg, at vi skal blive endnu bedre til at dele viden på tværs. Klimadagsordenen er kompleks, og vi kommer længst, hvis vi samarbejder – det gælder også på børn- og ungeområdet,” siger Martin Østergaard Christensen.

Indkøb og udbud skal styrke grøn omstilling

På et andet niveau har Børn og Unge andre håndtag, som også skal drejes på. Som forvaltning har de mulighed for at stille krav til leverandører, hvad enten det handler om mad til kantiner eller etablering og renovering af skoler og dagtilbud.

”Vi skal bruge den tyngde, vi har som forvaltning – og som kommune – til at trække vores indkøb i en grønnere retning. Fordi vi som kommune er en stor indkøber, kan vi være med til at flytte markedet. Allerede nu, synes jeg, at vi har et stort fokus på klimarigtige løsninger, når vi laver udbud, men der er ingen tvivl om, at vi kan gøre det endnu bedre,” siger Martin Østergaard Christensen.

 

Fakta:

  • Børn og Unge har for nyligt udgivet bogen ”Rappenskralde”, der skal inspirere til arbejdet med affaldssortering.
  • Afdelingen har løbende energirenoveret sine bygninger gennem Aa+-programmet siden 2014.
  • Børn og Unge har dagligt kontakt med cirka 65000 børn og unge i Aarhus Kommune.