Affaldssortering på strand og i park

Frem til slutningen af august gennemfører Aarhus Kommune et forsøg med affaldssortering på Moesgaard Strand og Bellevue Strand. Fra juni til august bliver et lignende forsøg gennemført i Botanisk Have og Åparken.

”Aarhusianerne er generelt rigtig gode til at sortere deres affald, når de er hjemme. Det håber jeg også, de vil være, når de er ude. Det er vigtigt, at vi sorterer vores affald uanset, hvor vi er, fordi det er en vigtig ressource, som vi skal sørge for at udnytte bedst muligt. Vi har også et fælles ansvar for, at vores by er ren og pæn, så man har lyst at bo i den og besøge den, og det gælder uanset, om det er midtbyens smalle gader eller i skovene og på strandene,” siger Bünyamin Simsek, rådmand, Teknik og Miljø

Som et led i forsøget bliver der opstillet to affaldsstationer ved både Moesgaard Strand og Bellevue Strand. Stationerne bliver placeret centralt og dermed meget synligt for strandens gæster. Hver affaldsstation består af rummelige containere.

Samtidig med at de nye affaldsstationer bliver opsat, fjernes de mange mindre affaldsspande fra selve stranden.

”De små affaldsspande på stranden giver ikke mulighed for, at man kan sortere sit affald - og de har en ret begrænset kapacitet. Desværre oplever vi derfor jævnligt, at strandens gæster vælger at sætte deres affald ved siden af en fuld spand, og så kan affaldet nemt komme på afveje og f.eks. blæse i havet. De nye affaldscontainere skæmmer ikke selve stranden, og er samtidig så store, at der er god plads til ispapir, tomme flasker og pizzabakker,” siger Kim Gulvad Svendsen, driftschef, Teknik og Miljø.

Forsøg med affaldssortering i det offentlige rum er en del af budgetforliget 2020. Forsøget finansieres af Kommunens Klimafond.

Fakta

  • Det indsamlede affald vil blive finsorteret og så vidt muligt genanvendt.
  • Det vil være muligt at sortere affaldet i de samme kategorier som aarhusianerne kender hjemmefra. Dog skal pap og papir i beholderen med restaffald, fordi erfaringerne fra andre kommuner viser, at disse materialer ofte vil være for beskidte eller våde til at blive genanvendt, når de indsamles på offentlige steder.