Aarhus Kommune skal være en klimavenlig arbejdsplads

Når kommunale medarbejdere passer deres job i de kommende år, skal måden arbejdet udføres på i langt højere grad understøtte visionen om et CO2-neutralt bysamfund. Allerede i dag er der mange afdelinger i kommunen, der har fokus på at det daglige arbejde sker på en måde, så man belaster klimaet mindst muligt – eksempelvis ved at bruge elbiler og elcykler og have fokus på ressource og energiforbrug i vores bygninger. Men hvis Aarhus Kommune som arbejdsplads skal blive CO2-neutral kræver det både øget viden hos medarbejderne, men også at der kommer organisatoriske rammer på plads, som gør det nemt at udføre sit arbejde på en klimarigtig måde.

”I den kommende klimahandlingsplan er der iværksat en række initiativer, som skal styrke viden, motivation, adfærdsændringer og handling hos ledere og medarbejdere i Aarhus Kommune. Eksempelvis skal vi have fokus på CO2-neutral transport i arbejdstiden, vi skal implementere plastik og møbelstrategi i kommunen, og vi skal indgå i partnerskaber og samarbejder, hvor Aarhus Kommune i fællesskab med andre udvikler og tester nye klimavenlige services og produkter, da vi endnu ikke kender alle de løsninger, som skal bringe os i mål med CO2-neutralitet i 2030. Aarhus Kommune skal være åben og nysgerrig overfor, hvordan andre arbejdspladser har omstillet sig og bruge andres gode erfaringer,” siger Christian Mølgaard, der er juridisk chef og overordnet ansvarlig for delprogrammet ’klimavenlig arbejdsplads’ i Aarhus Kommune.

Arbejdet med at kommunens egen bygningsportefølje er fortsat et vigtigt indsatsområde. Både når der bygges nyt, og når man renoverer.

Ledelsen har et specielt ansvar

At gøre Aarhus Kommune til en CO2-neutral og klimavenlig arbejdsplads er ikke alene en stor opgave – det

er også en kollektiv opgave. Derfor kommer ledelse til at spille en vigtig rolle. Det er vigtigt at få skabt de rammer, der gør det nemt at tage de klimavenlige valg i dagligdagen.

”Aktiv visionsledelse skal sørge for at skabe opbakning fra medarbejderne – en opbakning som måske allerede er der et langt stykke af vejen. Men det er en ledelsesopgave at kommunikere visionen tydeligt, følge op på at alle kender den, og at skabe rammer for en opgaveløsning, der kan ske på en klimavenlig måde og som understøtter CO2-neutralitet i 2030. Rent praktisk kan det eksempelvis ske gennem et aktivt grønt materialevalg eller gøre el-cyklen lettilgængelig og opmuntre til at tage cyklen fremfor benzinbilen til møder,” siger Christian Mølgaard.

Vidste du?

At en af måderne, man skal samarbejde med andre parter om at skabe en klimavenlig arbejdsplads er gennem Klimaalliancen. Kort fortalt går det ud på at, byrådet i Aarhus har udsendt en åben invitation til byens erhvervsliv om at deltage i Klimaalliancen. Den skal sætte fokus på, hvordan man sammen kan udvikle og omstille os til klimavenlige arbejdspladser. Derudover har Klimaalliancen som mål at bringe byens største arbejdspladser sammen i partnerskaber omkring konkrete klimahandlinger.