Virksomhedsbesøg giver grønt perspektiv

Eleverne i 2. Y sidder bøjet over opgaverne og ser meget koncentrerede ud i det topudstyrede kemilokale på Egaa Gymnasium. Fordi klassen har arbejdet med batteriteknologi, skiller ord som redoxkemi og batteri-løsninger sig ud fra det normale ordvalg i en gymnasieklasse. Og selvom langt størstedelen af undervisningen foregår på skolen, lægger lærer Vibeke Axelsen vægt på, at undervisningen også kommer ud og får et virkelighedstjek.

”Det giver et rigtig godt perspektiv på undervisningen at komme ud at se, hvordan de teorier vi arbejder med, ser ud i virkeligheden. Udover viden om grønne løsninger, får de studerende et billede af, hvad de kan bruge undervisningen og deres læring til i praksis, når de skal vælge karriere,” siger hun.

Socialt ansvar er en selvfølge

Hos administrerende direktør i teknologivirksomheden VisBlue, Søren Bødker, er der en klar sammenhæng mellem virksomhedens produkter og det moralske kodeks, man navigerer efter.

”Jeg er af den klare opfattelse, at en virksomhed som vores har et ansvar for at udbrede viden om den grønne omstilling til vores unge mennesker. Det er er dem, der skal være med til at styre vores samfund gennem de klimaudfordringer, vi står overfor,” siger han.

Derudover er det heller ingen hemmelighed, at der er et forretningsmæssigt sigte med at etablere et demonstrationsanlæg, hvor man komme og ’sparke dæk’.

”Det giver os også mulighed for at demonstrere anlægget overfor potentielle kunder. Men faktisk har vi ret stor succes med at tilbyde undervisningsforløb til udskoling og gymnasier. Indtil nu har vi haft 18 besøg bare i 2018,” siger Søren Bødker.

 

Innovation er spændende

Tilbage på Egaa Gymnasium er der også udbredt begejstring for besøgene blandt de studerende. Oplevelsen ved at kombinere undervisningen med virksomhedsbesøg er motiverende.

”Det er rigtig spændende at komme ud at se maskineriet i virkeligheden. Det giver et perspektiv på undervisningen, at vi får et billede af, at det vi lærer, ikke ’kun’ skal bruges i en opgave, men giver mening i det virkelige liv,” siger Mikkel Glavind, der går i 2.Y på Egaa Gymnasium.

Han bakkes op af klassekammerat i 2. Y, Amalie Robl, der også synes det er spændende at se, hvordan klimadagsordenen kommer til udtryk i teknologiindustrien.

”Det er rigtig godt at se, hvordan man kan tænke innovation i forhold til klimaudfordringerne. Klimaet er også noget vi arbejder med i forskellige afskygninger i de forskellige fag på gymnasiet,” siger hun.

Fakta:

NRGi´s Værdipulje og batteriproducenten VisBlue ApS tilbyder gratis undervisning om vedvarende energi, el-lagring og fremtidens smarte el-system, samt fremvisning af Vanadium Redox Flow batterianlæg.

NRGi´s Værdipulje har finansieret tilbuddet, der gælder for hele skoleåret 2018-19. I ECOPARK Aarhus giver vi en rundvisning, demonstrerer anlæggene og inviterer på en vand og et spændende oplæg, hvor eleverne lærer om fremtidens decentrale energiproduktion, el-lagring og forsyningsnettets rolle som central spilfordeler.