Uddannelse skal understøtte grøn omstilling

Du har måske lagt mærke til ’guldbygningen’, der vender sin skinnende facade ud mod Ringvej Syd i Aarhus. Bygningen er, som det 0-energihus den er, et fysisk bevis på de ambitioner Erhvervsakademi Aarhus har med den just indgåede klimapartnerskabsaftale med Aarhus Kommune. For ifølge rektor Christian Mathiasen er der en klokkeklar sammenhæng mellem de ambitioner Aarhus har sat sig på klimaområdet og de ambitioner han for sin uddannelsesinstitution.

”Vi har allerede nu en lang række uddannelser, der har klima, miljø og bæredygtighed som omdrejningspunkt. Vi vil rigtig gerne arbejde endnu mere med de synergier, der er med erhvervslivet, hvor der i disse år er et fantastisk momentum for at arbejde med grøn omstilling – ikke mindst med FN’s verdensmål i ryggen,” siger han.

Som et eksempel på, hvad Erhvervsakademi Aarhus mener, når de snakker om samarbejde, fremhæver Christian Mathiasen det kursus, man just har udviklet - blandt andet med Aarhus Kommune. Det retter sig mod en profession, som man måske ikke umiddelbart forbinder med klimaudfordringerne.

”Vi har sat fokus på revisorerne. Det er en gruppe som har et unikt kendskab til virksomhedernes udgiftsposter. De har derfor også muligheden for at hjælpe virksomhederne med at kigge på deres energiomkostnin-ger og præsentere grønne alternativer for virksomhederne. Første kursus er afviklet, og der er flere på vej, siger han.

Skal drives grønt

Udover ønsket om at skabe flere samarbejder på kryds og tværs om bæredygtige uddannelser, er akademiet også bevidst om sin egen påvirkning. Derfor har man gjort det til en integreret del af driften at have fokus på at energioptimere.

”Udover vores ’guldhus’, som er et 0-energihus’, har vi lagt mange kræfter i at optimere resten af vores bygninger klogt. Her er det blandt andet med fokus på belysning og ventilation. Samtidigt er det også oplagt at fokusere vores kantinedrift, hvor vi hele tiden har fokus på at nedbringe vores madspild,” siger Christian Mathiasen.

Sidst, men ikke mindst har man også valgt placeringen nøje ud.

”Det var helt klart et parameter, at skolen her lå tæt på offentlig transport. Og nu, hvor letbanen stopper lige herude, kan vi ikke få det meget bedre i forhold til at tilbyde alternativer til bilen for vores studerende og undervisere," siger Christian Mathiasen.