Målrettet renovering sparer energi

Med en samlet reduktion på cirka 20 procent i kommunens energiforbrug i de bygninger, Aarhus Kommune ejer, har projektet Aa+ vist, hvad en målrettet energirenovering og samarbejde på tværs af alle kommunens bygningskontorer kan opnå. Siden 2013 har kommunen, som et led i klimaindsatsen, haft fokus på at nedbringe energiforbruget i kommunens egne bygninger. Arbejdet skal grundlæggende sikre to ting - nemlig at Aarhus Kommune som virksomhed er CO2 neutral i 2030 og at man opbygger erfaringer som kan deles med bygningsejere udenfor kommunen.

Et af de projekter, man har arbejdet med i Aa+ er kontorbygningen på Grøndalsvej 2, som blandt andet huser magistratsafdelingen Børn og Unge.

”Det interessante er her, at vi har opnået en rigtig stor besparelse på energiforbruget ved at bruge relativt simple og kendte teknologier. Alene i denne bygning sparer vi cirka 30 procent af energiforbruget,” fortæller Morten Søndergaard, der er projektleder i Aa+.

Selvom simpel måske er en underdrivelse, er energibesparelsen hentet ved alene at udskifte lamperne i huset.

”Man kan sige, at vi egentlig har fulgt det kendte princip om at skifte en energislugende lampe ud med en energirigtig og moderne lampe. Blot er det sådan i 2019 at den lysteknologi, der er til rådighed med LED og intelligent styring, giver store besparelser samtidig med, at vi har kunnet skrue op for mængden af lys, så det svarer til reglerne for et nybyggeri og dermed højne arbejdsmiljøet for medarbejderne i huset,” siger Morten Søndergaard.

’Big Brother’ er din ven


Udover at skifte til energirigtig teknologi, er overvågning en afgørende faktor. Dog ikke af medarbejderne, men af de mange nye lamper. For at sikre, at besparelsen bliver ved med at rulle ind, skal man have fokus på at styre og overvåge de enheder, man sætter op.

”Det er en fejl at tro, at selve skiftet til en ny teknologi gør arbejdet alene. Vi har brugt rigtig meget tid på at styre og tilpasse systemet, så det giver den rigtige mængde lys. Samtidig skal vi hele tiden tjekke op på, om systemet performer som det skal. Det er det, der giver den langsigtede besparelse,” siger Morten Søndergaard.

I samme åndedrag fortæller Morten Søndergaard, at det også giver mening at tænke energirenovering ind i eksisterende planer om renovation.

”Lamperne herude stod for at skulle udskiftes. Vi valgte at tænke på det som en renovering i stedet for bare at skifte nogle lamper. På den måde har vi fået mange flere gevinster og sikret et lysanlæg i bygningen som både er fleksibelt og energibesparende, men også holdbart minimum de næste 15 år,” siger han.

Fakta:


Alle lamper og sensorer er sat op med stik. Det gør, at man nemt kan flytte og skifte de enkelte enheder, hvis der skal arbejdes over loftet i forbindelse med driften af huset.

Aarhus Kommune investerer 300 mio. kr. i Aa+ og har indtil videre opnået en energibesparelse på ca. 20% på energiforbruget og en CO2 reduktion på 24 % i kommunens bygninger. Det samlede energirenoverede bygningsareal ender på cirka 1,1 mio. kvadratmeter.