Grøn mobilitet kræver klare rammevilkår

Aarhus er i gang med en transformation. En transformation, der både handler om at gøre byen klar til et energisystem med vedvarende energikilder, men også om at skabe en by der kan klare den befolkningstilvækst, hvor op i mod 125.000 nye borgere forventes at flytte til byen frem mod 2050. Det giver en lang række udfordringer. En af dem er at sikre, at muligheden for at vælge klimarigtige transportformer – som eksempelvis elbiler – til, er muligt i fremtidens Aarhus. Det stiller krav til den måde man planlægger byen på.

”Det er nødvendigt, at kommune, forsyning og netselskaber arbejder sammen om at finde de løsninger, der kan sikre, at der i fremtiden er el nok til den efterspørgsel som et fossilfrit bysamfund vil resultere i. For at vi kan lykkes er det nødvendigt, at vores politikere sætter klare og ambitiøse målsætninger for, hvad de vil på transportområdet – i særdeleshed i forhold til elbilerne,” siger Jesper Pedersen Langvad, der er projektleder i KONSTANT, som er ansvarlig for en stor del af elnettet i Aarhus.

 

Rammevilkår og lovgivning spænder ben


Selvom Aarhus – Danmark – generelt er med langt fremme, hvad angår den grønne omstilling af samfundet, halter mobilitetsområdet fortsat efter. Den seneste CO2-opgørelse for Aarhus som samfund viser, at mobili-tetsområdet står for 48 procent af den samlede CO2-udledning i Aarhus. For at gøre noget ved den udfordring bør politikerne kigge på de rammevilkår og den lovgivning, der eksisterer på forsyningsområdet.

”Eksempelvis fordrer den nuværende elforsyningslov, at vi skal levere billigst og ikke grønnest. En justering her, er et af de steder, hvor man kunne påvirke samfundsudviklingen i en grønnere retning, ved simpelthen at give forsyningsselskaberne muligheden – og pligten – til at understøtte klimarigtige teknologier,” siger Jesper Pedersen Langvad.

 

Strategisk planlægning er nødvendigt


For at imødegå udfordringerne, blev NRGi, Ørsted og Aarhus Kommune i efteråret 2018 enige om en sam-arbejdsaftale, som skal sikre, at energiinfrastrukturen følger med de øgede krav til Aarhus, der kommer i årerne fremover. Ifølge Jesper Pedersen Langvad er samarbejdet en vigtig nøgle til, at Aarhus får de nødvendige muligheder for at udvikle sig.

”Det er bydende nødvendigt, at vi tænker el-infrastruktur ind i udviklingen. Ikke bare af nye områder af byen, men også i den eksisterende del. At vi sidder sammen om bordet, er med til at rydde en masse misforståelser af vejen, inden de overhovedet opstår,” siger han.

NRGi ejer KONSTANT, som det selskab, der ejer, driver og vedligeholder en stor del af elnettet i Aarhus. Som en af dem, der arbejder konkret med el-infrastrukturen, har Jesper Pedersen Langvad en klar forventning til resultatet af samarbejdet.

”Vi skal blive bedre til at få byplanlægningen til at spille sammen med udviklingen af byen. Når der for alvor kommer gang i el-bilsmarkedet, vil der være steder, hvor elnettet bliver udfordret. Det kan vi se allerede nu, og derfor har vi også mulighed for at handle på det allerede nu – hvis vi samarbejder,” siger han.