CO2-indsamling kan drive grøn omstilling

Det er ikke længere en nyhed, at CO2-udslippet er en af hovedårsagerne til de klimaudfordringer verden står overfor. Med IPCCs seneste rapport er der heller ikke nogen tvivl om, at man i de kommende år er nødt til at trække CO2 ud af atmosfæren, hvis verden skal holde sig på en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Den gode nyhed er til gengæld, at Carbon Capture – eller på godt dansk CO2-indsamling – ikke er en luftig ide, men en teknologi, der allerede nu er relativt langt i sin udvikling.

”Selv med et energisystem baseret på vedvarende energikilder vil vi i fremtiden have brug for kulstof – eksempelvis til flybrændstof. Kunsten er at skabe et cirkulært forløb, hvor vi trækker kulstof ud fra ’grønne’ CO2-kilder som afbrænding af biomasse eller simpelthen trækker CO2’en ud af luften. Begge dele er teknologier, som vi forventer er klar inden for en overskuelig årrække,” siger Iva Ridjan Skov, adjunkt og forsker i energiplanlægning på Aalborg Universitet.

De senere år er diskussionen om lagring af CO2 under jorden blusset op med jævne mellemrum. Selvom det er en teknik, der er mulig, mener Iva Ridjan Skov at lagring skal ses som en sidste udvej.

”For det første er det meget dyrt at lagre CO2 i jorden, og det giver heller ikke incitament til grøn omstilling i energisektoren. Derudover kender vi ikke konsekvenserne af at gøre det. Pengene er brugt langt bedre på at investere i vedvarende energikilder og omstilling til biomasse og så fokusere på at trække kulstoffet ud af CO2’en og bruge den til at supplere de vedvarende energikilder,” siger hun.

 

Potentiale for nyt eksportmarked


Op gennem 00’erne var Danmark i front med at udvikle vindmølleindustrien. Et arbejde, som har givet en førerposition indenfor udvikling og eksport af vedvarende energikilder. På samme måde er der mulighed for at Danmark kan opbygge en førerposition indenfor CO2-indsamling.

”Faktisk blev det første pilotanlæg etableret i Esbjerg i 2006. Og hvad angår teknologien til at trække CO2 ud af luften, er man allerede på demonstrationsniveau. Det er altså ikke en luftig ide, men faktisk meget konkret og handler dels om, hvorvidt man vil investere i at udbygge teknologien og dels om at afgiften for at udlede CO2 skal op, så man styrker incitamentet for at indsamle det. Virksomhederne, der kan bruge og forfine teknologien – eksempelvis Haldor Topsøe – er allerede til stede i Danmark,” siger Iva Ridjan Skov.

 

Grønne CO2-kilder er nødvendige


Når man snakker om CO2-indsamling skelner man mellem sorte og grønne CO2-kilder. De sorte kommer fra afbrænding af fossil energi som kul. De grønne kommer fra biomasse og biogas og lignende kilder. Hvis CO2-indsamling og omdannelse til eksempelvis flybrændstof for alvor skal give mening, skal kilden være grøn.

”Begge kraftvarmeværker i Aarhus bruger biomasse som primær kilde. Derfor er vi også interesserede i at lægge skorsten til udviklingen indenfor CO2-indsamling. Vi ser en fremtid, hvor vi har et mix af energikilder. Derfor giver det også mening at se, hvordan vi mest intelligent kan understøtte at trække CO2 ud af atmosfæren,” siger Bjarne Munk Jensen, der er chef for AffaldVarme Aarhus.

Fakta:


Når man skal trække CO2 ud fra en skorsten, vil man typisk bruge et udvidet røggasrensningsanlæg. Derefter kan man ved hjælp af en kemisk proces trække kulstoffet ud af gassen.

Når man trækker CO2 ud af luften, sker det ved hjælp af en tragt. Der er mange udformninger – i USA eksperimenterer man med at imitere træer, så de kan integreres i byområder. Man kan også placere anlæggene på taget af etagebygninger.