Aflagte computere får nyt liv på byens skoler

Når elever på byens folkeskoler skriver stile og løser opgaver digitalt, sker det blandt andet på genbrugte computere. Kort før sommerferien sidste år fik alle lærere i kommunen en ny computer. Men frem for at lade de fire år gamle computere ende sine dage dér, besluttede Børn og Unge-afdelingen i Aarhus Kommune at genanvende elektronikken. Det skyldes ifølge Ole Hersted Hansen, digitaliseringschef i Børn og Unge, både økonomiske og bæredygtige hensyn:

”Vi har lavet beregninger af projektets omkostninger, for hvis der var var for mange følgeudgifter ved genanvendelse, kunne vi lige så godt købe nye computere. Men det viste sig, at der for kommunen er en økonomisk gevinst i at genanvende computerne, og derudover er der en værdi i at genbruge produkterne frem for at sende dem til skrot eller sælge dem til anden side,” siger han.

Udnytter alle ressourcer

I september sidste år begyndte Børn og Unge at indsamle de gamle lærercomputere. Det er i alt blevet til 3500 styks, og to it-supportere har siden da gennemgået hver og én.

”Det har været en kæmpe opgave. Vi har blandt andet krypteret harddiskene, fjernet al data, udskiftet batterier og gjort dem pæne igen,” fortæller Tamara Bessert, der som it-supporter og teamkoordinator har været involveret i hele processen.

Ud af de 3500 indsamlede computere har 400 vist sig ikke at leve op til kravene til funktionaliteten. Det betyder dog ikke, at de går tabt. Lige nu er der ved at blive etableret et lager til reservedele, hvor funktionsdygtige komponenter fra de 400 computere skal opbevares. Hvis skolernes it-supportere får brug for at reparere på elevernes computere, vil de kunne bestille skærme, tastaturer og batterier fra lageret.

Begejstring på skolerne

Vestergårdsskolen i Viby er et af de steder, hvor computerne nu lever videre ude blandt eleverne. Skolen har indleveret 65 computere til genanvendelse og fået stort set alle retur.

”Vi er meget glade for de nye elevcomputere. De fungerer, som de skal, og det er rigtig godt at få nogle flere computere, som er i nyere stand,” fortæller Thomas Jäger, administrativ leder på Vestergårdsskolen.

Da skolen modtog de genanvendte computere, satte det gang i en udskiftning af pc-bestanden. Nogle af skolens gamle computere var 10-12 år gamle og fungerede ikke længere optimalt. Dem har de nu bortskaffet til fordel for de tidligere lærercomputere. Det er primært eleverne i skolens 10. klasser, der har taget de genanvendte computere i brug, og det ligger ikke skolen fjernt at tænke i bæredygtige baner.

”Vi er vilde med idéen om at genbruge. Vi arbejder selv med genbrugstanken, når vi giver afgangselevernes it-udstyr videre til de yngre klasser. Så på den måde passer dette initiativ godt ind i vores strategi,” siger Thomas Jäger.

Fokus på cirkulær økonomi

I Aarhus Kommunes Klimaplan 2016-2020 er cirkulær økonomi et gennemgående fokusområde. Cirkulær økonomi handler om at genanvende materialer og produkter, så vi får det maksimale ud af vores ressourcer. For hvis vi skal sikre en bæredygtig fremtid, skal vi minimere vores affaldsmængder og i stedet blive bedre til at udnytte de råstoffer, vi har udvundet.

Genanvendelsen af computerne er et skridt på vejen mod Aarhus Kommunes ambition om mere cirkulær økonomi. Computere indeholder en lang række værdifulde råstoffer, og ved at genbruge disse mindsker vi presset på jordens ressourcer.

Fakta:

I gennemsnit koster genanvendelsen ca. 400 kroner per computer. Pengene går til indkøb af nye batterier og arbejdstimer til gennemgang og klargøring af computerne. Til sammenligning ligger prisen for en ny elevcomputer på 2200 kroner.

De genanvendte computeres hardware har en forventet resterende levetid på minimum 2-3 år.