Positive erfaringer fra projekt med el-delebiler

Aarhus har taget delebilerne til sig. Det viser en evaluering af et initiativ om flere delebiler, som har kørt i byen hele 2017. Projektet er et af initiativerne i Aarhus Kommunes klimaplan og udført i samarbejde med operatøren TADAA. Målet var at blive klogere på, om el-delebiler kan være med til at udbrede kendskabet til elbils-teknologien samt flytte trafik fra diesel og benzinbiler til el. Selvom det har været vanskeligt at dokumentere, om el-delebilerne på kort sigt har været med til at fjerne benzin- og dieseldrevne biler fra vejene, har projektet vist en række gevinster, der kan være grundlag for større udbredelse af elbiler i de kommende år. 

”Aarhus Kommune har evalueret projektet, og vi kan se, at de borgere, der har haft adgang til bilerne, har været rigtig glade for muligheden. Det bestyrker os i, at el-delebiler i mindre lokale fællesskaber kan være en af måderne til at få mere el ind i transportsektoren.” siger udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, Karina Svanborg.

El-delebiler gør hverdagen lettere for aarhusianere

Projektet er blevet taget godt imod, og konklusionen efter et år med el-delebiler på vejene i Aarhus viser, at brugerne har været glade for at kunne bruge en elbil uden alt besværet, der normalt følger med det at eje en bil. 

Delebilsprojektet har især vist sig populær hos borgere uden egen bil. Lisbeth Kjeldsen er flittig bruger af delebilsordningen, og som for så mange andre aarhusianere, er ordningen for hende et godt supplement til offentlig transport, cykel og gåben. Hun bruger elbilen til indkøb, hente og bringe ting og hjælpe sine børn. Skal hun ind i Aarhus C, tager hun bussen med sit rejsekort for ikke at bøvle med parkering. ”Med delebil er hverdagen bare lidt lettere, og jeg kan nemmere tage et par spontane ture til lidt større forretninger uden for byen. Og så er det skønt, at jeg engang imellem kan byde ind på at køre mine børn i stedet for, at de skal køre med andre hver gang,” siger hun. 

"el-delebiler i mindre lokale fællesskaber kan være en af måderne til at få mere el ind i transportsektoren"
Karina Svanborg, Aarhus Kommune

En af de gode effekter ved delebilsforsøget har vist sig at være, at der er blevet skabt mere lighed i mobilitet for alle. Borgere uden egen bil kan nemmere komme rundt i byen på lige fod med borgere, der ejer en bil. Netop muligheden for at køre bil uden at eje, ser Lisbeth Kjeldsen som en god gevinst ved delebilerne. 

”Delebilen er en god løsning for mig, fordi jeg ikke har råd til min egen bil. Men med delebilsordningen kan jeg alligevel komme ud at køre, hvilket jeg virkelig nyder. Det giver en helt anden frihed end bus og cykel,” siger Lisbeth Kjeldsen. 

Andelen af elbiler i Aarhus er over landsgennemsnittet


Transportområdet er et centralt indsatsområde i klimaindsatsen i Aarhus, hvor en af målsætningerne er at få flere el-biler på vejene. Det har indsatsen hjulpet godt på vej og man vurderer, at den alene har øget mængden af elbiler i Aarhus Kommune med 5 % i 2017. På trods af, at der ikke er udbredt så mange el-delebiler som forventet i projektperioden, har indsatsen givet vigtig læring, som fortsætter i nye sammenhænge i 2018. 

”Vi oplever, at folk, der bruger bilerne, bliver glade for den nye teknologi. Og vi kan se, at de får øjnene op for en ny måde at tænke mobilitet på, hvor det handler om adgang til bil i stedet for ejerskab,” siger Karina Svanborg.