Musketered løfter klimaindsatsen

Danmark har en lang række virksomheder, der lever af at levere løsninger og produkter, der skubber på den grønne omstilling af samfundet. Det er også tilfældet i Aarhus og Region Midtjylland, som huser cirka 1/3 af de danske arbejdspladser inden for grøn industri og tjenesteydelser. Derudover er det blevet langt mere almindeligt at man som virksomhed arbejder med bæredygtighed og klima som en del af sin forretningsstrategi. 

”Det viser, at arbejdet med klima ikke længere er forbeholdt de få. Det er en nødvendighed for mange virksomheder, da klima og bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter. Ved at tage ansvar er man også med til at fremme sin egen virksomheds muligheder i en fremtid, hvor konkurrencen i højere grad er baseret på bæredygtige løsninger,” siger udviklingskonsulent i Aarhus Kommune, Thomas Mikkelsen. 

Blandt andet derfor har Aarhus Kommune sammen med en række virksomheder etableret klimapartnerskaberne. De skal give muligheder, hvor kommunen og virksomhederne i fællesskab kan ruste sig til fremtidens marked. 

”Klimapartnerskaberne er en form for ”musketered” om at gå foran og tage ansvar for at skubbe på den grønne omstilling – både på egen banehalvdel hjemme i organisationen, men også i samarbejde med eksempelvis kommunen eller andre relevante aktører,” siger Thomas Mikkelsen.

Et bredt felt

Men hvem er de så – klimapartnerne? Feltet er bredt og spænder i øjeblikket over 40 både store og små virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Men de har et træk til fælles. 

”Klimapartnerne er nogle af de afgørende og toneangivende aktører i og omkring Aarhus, der på hver sin vis medvirker til at udvikle fremtidens bæredygtige samfund. Det gør de via deres egne innovative produkter og løsninger som ofte udvikles i tæt samspil med forskellige problemejere. Samtidigt spiller de en afgørende rolle ved at være med til at ændre mindset hos medarbejdere, kunder, leverandører og samarbejdspartnere gennem deres ”grønne” aktiviteter og forretningsstrategier,” siger Thomas Mikkelsen. 

Selve arbejdet med klimapartnerskaberne er forankret i Klimasekretariatet i Aarhus Kommune. Det er også her opgaven med at koble de forskellige partnere til de rigtige projekter foregår. 

”Gennem en åben dialog med klimapartnerne faciliterer vi samarbejdet både direkte mellem nogle af klima-partnerne men også på tværs af kommunens respektive afdelinger. Nogle af projekterne handler om udviklingen af nye teknologier eller forretningsmodeller – eksempelvis når vi arbejder med strategisk energiplanlægning sammen med en række af forsyningsselskaberne, eller når vi i den anden ende af skalaen arbejder for at få mere klima og bæredygtighed på dagsordenen sammen med uddannelsesinstitutionerne,” siger Thomas Mikkelsen. 

Fokus i 2018

Allerede nu har mange af klimapartnerne har været involveret i flere af de store anlægs- og udviklingsprojekter i Aarhus – eksempelvis READY-projektet, det biomassefyrede kraftvarmeværk i Lisbjerg og letbanen. Derudover er der gang i forskellige udviklingsprojekter – bl.a. omkring cirkulær økonomi - som understøtter den grønne omstilling. 

”Klimapartnerne var også med til udarbejdelsen af klimaplan 2016-2020, hvor fire seminarer var med til at kvalificere indholdet af planen. I 2018 er det forventningen at klimapartnerskaberne er med til at løse nogle af de specifikke udfordringer, som er defineret i klimaplanen,” siger Thomas Mikkelsen.