Kommunens transport skal være grøn

Sideløbende med arbejdet for at omstille Aarhus som samfund til et fossilfrit og CO2-neutralt et af slagsen, arbejder Aarhus Kommune også med at omstille virksomheden Aarhus Kommune. En af de store knaster er – ligesom på samfundsniveau – transportsektoren. Derfor sætter Aarhus Kommune nu gang i at udvikle en grøn transportplan. 

”Først og fremmest skal planen sikre, at vi i 2030 har en fossilfri transport – altså at kommunens egne biler er overgået til eksempelvis el-teknologi. Udover klimagevinsten er det en mulighed for at modernisere og optimere flåden, følge med udviklingen på en omkostningseffektiv måde og gennem rettidig omhu sikre, at der ikke investeres i forældet teknologi,” siger Karina Svanborg, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune. 

På den måde bliver arbejdet med omstillingen af kommunens egen transport også en investering i fremtidens Aarhus. 

”Grønnere transportløsninger skaber en række samfundsmæssige gevinster. For eksempel renere luft og mindre støj, og det understøtter, at Aarhus er en innovativ by, der er med helt fremme i den grønne omstilling,” siger Karina Svanborg.

Roadmap viser vejen

Planen skal udarbejdes som et roadmap, der løbende kan tilpasses de nye teknologiske transportmuligheder, der vil opstå i årene frem 2030.

"Det gør vi, så vi kan sikre, at der løbende tages de aktuelt mulige skridt for grøn omstilling af transporten. På den måde kan Aarhus Kommune som virksomhed nå målsætningen om fossilfri transport i 2030, samtidigt med at implementeringen både tager hensyn til driftsøkonomi og de rigtige transportløsninger,” siger Karina Svanborg.

De kommende måneder bliver brugt til at færdiganalysere, hvordan kommunens bilflåde ser ud i dag – og dermed hvad der skal til for at ændre den.

”Kommunens samlede flåde er i dag ikke optimalt udnyttet på tværs af afdelingerne. Derfor skal der også være fokus på at optimere anvendelsen af flåden. Det vil på én gang gøre omstillingen billigere og frigive ressourcer til andre formål,” siger Karina Svanborg.

 

FAKTA

Transportplanen udarbejdes i perioden 2018-2020 og vil med udgangspunkt i den aktuelle viden om teknologi, marked og økonomi samt de aktuelle organisatoriske handlemuligheder, skitsere vejen frem mod en fossilfri transport i Aarhus Kommune.

Transportplanen skal til byrådsgodkendelse i løbet 2019.

Allerede nu kører der elbiler i blandt andet hjemmeplejen og i AffaldVarme Aarhus.