Kommunens indkøb skal være grønne

Aarhus Kommune er med sine cirka 22000 medarbejdere den største arbejdsplads i kommunen. Det betyder også at kommunens indkøbsafdeling har en stor volumen. Og da 5 mia. kroner af kommunens samlede budget bruges til indkøb og udbud, har indkøbsafdelingen en god mulighed for at påvirke kommunens eget CO2-udslip gennem indkøbsstrategien.

”Vi er bevidste om, hvilken rolle vi som indkøbsafdeling spiller i forhold til at nå målet om CO2-neutralitet for Aarhus. derfor arbejder vi også på, at udvikle en grønnere indkøbsstrategi, der i langt højere grad understøtter at vi som kommune, køber ind på en ansvarlig måde," siger Anette Juhl Winther, der er chef for Aarhus Kommunes indkøbsafdeling.

Allerede nu er der eksempler på, hvordan en bevidst grøn strategi kan give resultater. Et af dem er økologi i kommunens kantiner.

”Vi har 196 køkkener, der har det økologiske spisemærke. Det er et resultat af en bevidst strategi for området. Samme bevidsthed skal vi overføre til resten af vores indkøb,” siger Anette Juhl Winther.

Cirkulær økonomi som rettesnor

I den kommende tid vil man i indkøb rette opmærksomheden mod cirkulær økonomi i kommunens indkøb. Og et af de områder der ligger lige for, er kommunens indkøb af kontormøbler. Her mener Anette Juhl Winther, at der er store muligheder for at tænke anderledes, end man hidtil har gjort.

”Aarhus Kommune vil bidrage til at vende hele møbelbranchen på hovedet og påvirke de nuværende leverandører til at blive gearet til en ny virkelighed. En virkelighed, hvor vi som kommune ikke køber nyt hele tiden, men i stedet udnytter de kæmpe ressourcer, der ligger gemt i at få kontormøbler til at cirkulere og dermed får en længere levetid,” siger Anette Juhl Winther.

Konkret arbejder man lige nu på at tilrettelægge et udbud af kontormøbler, så fokus bliver rettet mod genbrugsmøbler som førstevalg – såvel kommunens egne møbler som andre genbrugsmøbler – og kun nyindkøb der, hvor man ikke kan dække et behov med genbrug.

”Vores ambition er, at Aarhus Kommune ønsker at være bannerførere for cirkulær økonomi indenfor vores kontormøbler,” siger Anette Juhl Winther.