Klima på skoleskemaet

Den grønne omstilling af Aarhus, er et arbejde som rækker langt ud i fremtiden. Derfor er det også nødvendigt, at fremtidens generationer bliver klædt på til at løfte opgaven. Det er man helt klar over på Sabro-Korsvejens Skole i Aarhus Kommune, hvor klima og bæredygtighed er en integreret del af skoledagen.

”Skolens opgave er at gøre børnene i stand til at passe på planeten. Det er dem, der skal overtage den. Derfor er det oplagt for os som skole, at integrere klima- og bæredygtighed i skoledagen,” siger Birthe Jason, der er lærer på skolen og initiativtager til mange klima og bæredygtighedsaktiviteter på skolen.

Undervisning i praksis

Men hvordan får man egentlig en praktisk undervisning til at omfatte emner som klima og bæredygtighed? På Sabro-Korsvejens Skole griber man det an på to planer. Man tager udgangspunkt i temaerne i udvalgte fag som geografi og samfundsfag. Og derudover har man årlige projektuger, som tager udgangspunkt i emner, der handler om Klima og bæredygtighed. Og eleverne er glade for det.

”Det flytter virkeligt noget hos eleverne. Jeg har elever, som efter projektugerne, hvor vi har arbejdet med klima og bæredygtighed, siger tak, fordi de måtte få lov at fordybe sig i emner, som betyder så meget for den videre samfundsudvikling,” siger hun.

Kunsten er at få brudt områderne ned til noget, eleverne – og lærerne – kan forholde sig til.

”En gang om året har vi ’international uge’, hvor alle eleverne på skolen arbejder med det samme emne. Det har eksempelvis været genbrug og bæredygtigt entreprenørskab, der er har været omdrejningspunktet. På den måde kan man på de forskellige klassetrin så arbejde med det, der passer til den enkelte aldersgruppe. Samtidigt ser eleverne ved ugens slutning, det de forskellige har arbejdet med. Det giver et fællesskab og ejerskab til de udfordringer vi står overfor,” siger Birthe Jason.

Derudover er det vigtigt at få skabt ejerskab på ledelsesgangen.

”På ledelsesniveau er arbejdet forankret hos skolelederen. Det betyder, at det bliver nemmere for lærerne at arbejde med områderne i praksis,” siger Birthe Jason.