Green Hubs skal styrke eksport af energiteknologi

Danmark er et af de lande i verden, der er længst fremme med at implementere teknologier og produkter, der understøtter den grønne omstilling af samfundet. Da klimaudfordringerne ikke er isoleret til Danmark, er der derfor rigtig gode eksportmuligheder for danske virksomheder, der arbejder med produkter og løsninger til den grønne omstilling. Og når man taler om hvilke eksportmarkeder, der er relevante for danske virksom-heder, er det typisk Kina, der bliver nævnt. Men man skal ikke glemme de markeder, der befinder sig tætte-re på hjemmemarkedet. 

”I øjeblikket arbejder vi på at etablere en god base i München. Sydtyskland har på mange måder de samme udfordringer som Danmark. Samtidigt er det et uopdyrket område for danske virksomheder. Og det har fordelen af geografisk at være tæt på os selv,” siger Majken Kalhave fra State of Green, der sammen med Dansk Industri og generalkonsulatet i München er primus motor i etableringen.

Green Hubs skal skabe opmærksomheden

I modsætning til et traditionelt erhvervsfremstød, er ideen med at etablere Green Hubs, at skabe et langsigtet strategisk partnerskab med den by og region, man etablerer sig i. Og partnerskaberne er med både offentlige og private aktører. 

"Det handler om at eksponere de danske styrkepositioner inden for det grønne område"
Majken Kalhave, State of Green


”Konkret er Hub’en et kontor, som bemandes af folk, der skal opdyrke strategiske partnerskaber med offentlige myndigheder og private aktører i München og resten af regionen. Det handler om at eksponere de danske styrkepositioner inden for det grønne område og koble beslutningstagerne til producenterne for på den måde at skabe et blivende marked for dansk energiteknologi,” siger Majken Kalhave.

Eksport er en del af klimaindsats

Aarhus Kommune har siden 2008 arbejdet med den grønne omstilling af byen. I det arbejde spiller eksportmuligheder for kommunens virksomheder en vigtig rolle. At danske virksomheder får succes med eksport af energiteknologi, er ikke bare godt for væksten i samfundet, men er også med til at drive den grønne omstilling som er et fælles globalt problem, for når CO2-udledningen reduceres andre steder i verden gavner det også Danmark. Men at sælge danske løsninger er ikke altid nemt.

”De danske løsninger er udviklet samtidigt med, at vi har lavet planlægning og miljøregulering, der understøtter produkterne. Det er derfor ikke sikkert de problemer som løsningerne skal adressere er i fokus i andre lande og måske er rammevilkårene ikke de samme. Eksempelvis kan det være svært at sælge teknologi til halmfyrede kraftvarmeværker steder i verden, hvor halm stadig brændes af på markerne,” siger Henrik D.H. Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune.

Derfor er målsætningen klar for kommunens deltagelse i arbejdet med etableringen af Green Hub i München.

”Vores opgave er at være med til at skabe forståelse for den måde vi har indrettet vores by på og de løsninger vi har udviklet sammen med lokale virksomheder. Da det er de offentlige myndigheder, der planlægger byudviklingen, kan vi spille en vigtig rolle ved at demonstrere, hvordan systemer og planlægning spiller sammen med produkterne. På den måde kan vi som offentlig myndighed være med til at skabe et marked for dansk energiteknologi,” siger Henrik D. H. Müller.

FAKTA

State of Green og Dansk Industri er de drivene kræfter bag etableringen af Green Hubs i tæt samarbejde med de danske generalkonsulater rundt omkring i de udvalgte markeder.

Pt. er Green Hubs etableret i New York, Shanghai samt pilotptojekter i Singapore, Gujarat og Dubai.