Energieksperter i boot camp

Kan ledningsnettet i Aarhus følge med efterspørgslen på el, hvad betyder ønsket om flere vedvarende energikilder for fjernvarmeforsyningen i byen og hvordan kan man styrke samarbejdet mellem de forskellige energiaktører? Spørgsmål er der nok af, når man taler om den fremtidige energiforsyning i Aarhus. Svarene kan det knibe med. Og netop derfor har Aarhus Kommune taget initiativ til, sammen med en række af energiens aktører, at lave strategisk energiplanlægning for Aarhus.

”Det er historisk, at vi samler de store energiselskaber i Aarhus. Men det er også nødvendigt, for byen står overfor en række store udfordringer og investeringer på energiforsyningsområdet. Det er nu, der skal træffes de rigtige beslutninger i forhold til de massive investeringer, der skal til, for at bringe Aarhus ind i en fossilfri fremtid,” siger Louise Langbak Hansen, der er chefkonsulent i Aarhus Kommune.

Første skridt i arbejdet var en Energy Boot Camp. Og nej, det handlede ikke om poweryoga og gode træningsvaner.

"Det er nu, der skal træffes de rigtige beslutninger i forhold til de massive investeringer, der skal til, for at bringe Aarhus ind i en fossilfri fremtid.”
Louise Langbak Hansen, Aarhus Kommune

Målet var at blotlægge de udfordringer de forskellige aktører ser for energisystemet i Aarhus og dermed blive klogere på, hvilke initiativer, der skal sættes i gang.

”Det er nødvendigt, at vi i fællesskab får afdækket udfordringerne. Kun på den måde kan vi skabe en fælles strategi, der viser retningen for klargøring af energisystemet i Aarhus på en omkostningseffektiv måde,” siger Louise Langbak Hansen.

Tæt på beslutningerne

En af deltagerne på boot campen var Randi Skytte, der er manager i Ørsted. Ørsted driver en lang række kraftvarmeværker i Danmark. Blandt andet Studstrupværket, der ligger nord for Aarhus og som er omlagt fra kul til biomasse. Derfor er Ørsted helt naturligt en af de aktører, der skal være med om bordet. Men udover, at Ørsted er vigtig for energiplanlægningen, er Aarhus også vigtig for Ørsted.

”Vi skal hele tiden sørge for, at vi har de produkter, som kunderne – i det her tilfælde kommunerne – efterspørger. Derfor er det vigtig for os at være med i arbejdet omkring strategisk energiplanlægning i Aarhus,” siger hun.

Derudover er relationer også vigtigt at skabe gode resultater. Ifølge Randi Skytte er gode relationer aktørerne i mellem en vigtig forudsætning for at samarbejdet kan bære frugt.

”Ved at sidde sammen får vi aflivet en masse myter, og misforståelser kan opklares med det samme. Derudover får vi alle det samme vidensniveau, hvilket er nødvendigt, for at kunne arbejdet sammen og komme med kvalificerede input.”