Direktør: "Vi bygger for fremtiden"

Almene boliger udgør cirka 20 procent af den samlede boligmasse i Danmark. Dermed sætter almene boliger et stort aftryk på, hvordan man kan bygge boliger i Danmark anno 2018. Det er en position som Allan Werge, der er direktør i Al2bolig mener, at den almene sektor har pligt til at udnytte.

”Jeg mener, vi har en opgave i at være med til at sikre, at vores bygninger gør vores samfund bedre. Det handler både om tage ansvarlige materialevalg, der ikke belaster Jordens ressourcer, men også at bygge boliger, der er gode at bo i,” siger Allan Werge. 

”Jeg mener, vi har en opgave i at være med til at sikre, at vores bygninger gør vores samfund bedre."
Allan Werge, Al2Bolig

Derfor er det også nærliggende at de almene boligforeninger bruger cirkulære principper, når de opfører nye boliger. Ifølge Allan Werge kan den almene sektor dermed skubbe på byggebranchen, ved at vælge fremsynede løsninger. 

”Vi skal bygge for fremtiden og ikke for nutiden. Det betyder at vi stiller krav til vores leverandører. I og med at den almene sektor bygger så relativt meget, tror jeg på, at vi er med til at flytte branchen,” siger Allan Werge. 

Certificering til den store guldmedalje

Al2boligs bygninger i Lisbjerg er certificeret efter det tyske program DGNB. Det er et program, der strukturer hvilke aspekter af bæredygtighed, man gerne vil bygge efter. For man kan ikke det hele. 

”At bygge bæredygtigt handler også om fravalg. For man kan ikke vægte alt lige højt. Her har DGNB hjulpet os til at strukturere, hvilke valg vi skulle tage, og hvilken betydning de valg har for den samlede byggeproces,” siger Allan Werge. 

Her har cirkulære tanker om byggematerialer spillet en rolle. Det har blandt andet resulteret i, at boligerne i Lisbjerg er opført af træ med ubehandlede planker på facaderne. 

”Træet har en lidt kortere levetid end eksempelvis beton. Til gengæld kan man nemmere reparere og udskifte og på den måde have en længere levetid for bygningen. Derudover giver træet boligerne et unikt udtryk og et fantastisk indeklima, som jeg er sikker på beboerne vil blive glade for,” fortæller Allan Werge.