Delegationer skal have god service

Aarhus har længe været en attraktiv by at besøge for delegationer – både fra Danmark, men i høj grad også fra udlandet. Med byrådets vedtagelse af ’Den Internationale Strategi’ er det internationale fokus blevet yderligere skærpet. Det betyder, at rammerne for besøg skal forbedres og effektiviseres. Det er baggrunden for etableringen af Go Green Delegation Service. 

”Aarhus er en by med en strategisk og ambitiøs tilgang til den grønne omstilling. Byen har en styrkeposition som en af de byer i Danmark, der arbejder målrettet med at omstille samfundet til fossilfrihed. Ikke mindst på grund af de virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer og ildsjæle, der gør et kæmpe stykke arbejde. Det vil vi gerne vise frem og på den måde styrke Aarhus’ brand som grøn by både nationalt og internationalt”, siger Stine Sparrewath, der er Delegation Manager i Aarhus Kommune.

Virksomhederne i fokus

Go Green Delegation Service er afhængig af et tæt samarbejde med erhvervslivet. Det er her løsningerne udvikles, og derfor kan vises frem. Samtidigt har virksomhederne mulighed for at løfte deres eksportpotentiale gennem besøgene.

”I besøgene kommer vi til at have et tæt samarbejde med de mange lokale virksomheder, som på den ene eller anden måde bidrager til den grønne omstilling. En vigtig del af det nye initiativ er nemlig at skabe frugtbare relationer mellem virksomheder og delegationer og på den måde være med til at understøtte vækst og eksport,” siger Stine Sparrewath.

Typisk vil delegationerne have mere viden inden for emner som eksempelvis grøn energi, Smart City samt vand og klimatilpasning.

Fakta:

Hvilke delegationsbesøg regner Go Green Delegation Service (GGDS) med håndtere?  

Delegationerne kan fx være fra den private eller offentlige sektor, NGO’er, mediebranchen, uddannel-ses- og forskningsinstitutioner m.v. GGDS samarbejder med AffaldVarme Aarhus’ eksisterende besøgstjeneste, der primært henvender sig til skoleklasser og sikrer derved en optimal vurdering og fordeling af hhv. delegationsbesøg og skoleaktiviteter.

Hvilken rolle kommer GGDS til at spille i forhold til delegationsbesøg?

GGDS kommer både til at holde oplæg om klimaindsatsen, men på sigt også om andre emner og vil dermed kunne fungere som en aflastning for de kolleger i kommunen, der ofte holder oplæg. GGDS kan også sørge for koordinering med andre tjenester som eksempelvis CLEAN eller State of Green.

Kommer GGDS til at stå for det hele? Også visum, hotel- og restaurantbookinger m.v.?  

GGDS skal primært tage sig af den faglige del af besøget. Det er derfor muligt, at øvrige elementer i et delegationsbesøg løses i samarbejde med andre aktører.