Bygninger skal genbruges

Cirkulær økonomi er det nye sort inden for byggebranchen. Men ikke uden grund. For måden man bygger og renover huse på er nemlig afgørende for at løfte bygningernes rolle i den grønne omstilling af samfundet. 

”Det er oplagt at arbejde med cirkulær økonomi i byggesektoren. Bygninger skal være bæredygtige – også på lang sigt. De skal opføres med så lille CO2- belastning som muligt. De skal kunne genbruges, når de er udtjente og materialerne skal kunne indgå i en genbrugscyklus som ressourcer i stedet for at blive til byggeaffald,” siger Lene Smith Riis, der er udviklingskonsulent i Aarhus Kommune.  

Stærk byggesektor

Det kræver en stærk og samarbejdsorienteret byggebranche, hvis man skal implementere cirkulær økonom i byggeriet. Derfor drejer en stor del af arbejdet med cirkulær økonomi i Aarhus Kommune sig om, at viden bliver delt og værdikæder bliver skabt, så alle led i byggesektoren forstår at arbejde med det cirkulære mind-set. 

”Vi har heldigvis allerede nu en byggebranche og en række bygherrer, som er rigtig interesserede i at bygge så klimarigtigt som muligt. Men vi skal hele tiden blive endnu bedre. Ved at blive gode til at tænke cirkulært, kan grønt byggeri blive en erhvervsmæssig styrkeposition for Aarhus,” siger Lene Smith Riis.

Bygninger spiller afgørende rolle

Bygninger har altid spillet en afgørende rolle i vores samfund. Siden oliekrisen i 1973 har energiforbruget spillet en stadig større rolle. I fremtiden kan det betyde, at bygningsmassen skal udvikles til at være en integreret del af energiforsyningen. 

”Bygninger skal være fleksible i deres energiforbrug. Det betyder blandt andet, at de ved hjælp af moderne teknologi skal kunne reagere på viden om vejret og selv regulere indetemperatur. Med andre ord skal bygningerne selv skal holde styr på komforten og sikre os et behageligt indeklima,” siger Lene Smith Riis.

Energiforbruget i bygningerne er en vigtig brik i forhold til at skabe balance i fremtidens energisystem, hvor blandt andet eldrevne køretøjer står til at øge vores elforbrug. 

”Bygningsmassen i Danmark står for 40 procent af energiforbruget. Derfor er der et stort energibesparelsespotentiale forbundet til bygningsmassen, som både kan forløses ved at reducere forbruget, men også ved at tænke cirkulært, gentænke og genbruge. ” siger Lene Smith Riis.