Bæredygtighed som strategi på VIA University College

Karen Frederiksen fra VIA University College

VIA University College uddanner hvert år cirka 20.000 lærere, pædagoger, sygeplejersker, bygningskonstruktører og mange andre professioner samt 20.000 kursister eller studerende på efter- og videreuddannelse. Fremover vil de mange nyuddannede have en grundlæggende viden om bæredygtighed og cirkulær tænkning med sig som en grundsten i deres uddannelse. 


”Som uddannelsesinstitution ser vi det ikke bare som en mulighed, men som en pligt, at give vores studerende de rigtige redskaber til at udfylde deres fremtidige job. Og vi mener at bæredygtighed og cirkulær tænkning er en forudsætning for at man i fremtiden kan udføre sit arbejde på en samfundsmæssig forsvarlig måde,” siger Karen Frederiksen, der er uddannelseschef for VIA Sundhed.

Strategien skal synliggøres

VIA University College har store forventninger til, hvordan arbejdet med bæredygtighed og cirkulær tænkning skal gennemsyre organisationen. Det er nemlig ikke nok, at tankerne er formuleret i et strategipapir. 
”Det er vigtigt for os, at vi får hele organisationen involveret. Derfor har vi fokus på at opbygge viden hos medarbejderne om, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed i undervisningen. Det må ikke blive kunstigt, men skal integreres på en måde så det giver mening i den enkelte uddannelse. Derfor begynder vi med en række workshops for underviserne på de forskellige studieretninger,” siger Karen Frederiksen. 

”Som uddannelsesinstitution ser vi det ikke bare som en mulighed, men som en pligt, at give vores studerende de rigtige redskaber til at udfylde deres fremtidige job."
Karen Frederiksen


Et andet konkret initiativ, som er med til at synliggøre tankerne er samarbejdet med organisationens kantinedrift. Her er det nærliggende at koble arbejdet med cirkularitet til produktionen af mad og håndtering af madaffald, der er tilovers. 

”Kantinen er et oplagt sted at begynde. Her kan vi arbejde med lokal dyrkning af råvarer samt begrænsning af madspild. Nogle af tankerne går på at lave vores egne køkkenhaver på de udearealer vi har. Udover fødevarer vil det gøre vores udearealer hyggelige og rare at opholde sig i,” siger Karen Frederiksen. 

Derudover vil man også arbejde med områderne i forbindelse med sommerskoler. 

”Allerede til sommer udbyder vi en 4-ugers sommerskole, hvor temaet er FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er intentionen også at få vores internationale samarbejdspartnere involveret,” siger Karen Frederiksen.

Succes i 2020

Den kommende virksomhedsstrategi strækker sig frem til 2020. Og når man når dertil er forventningen til, hvad man har opnået på bæredygtighedsområdet klar.

”Det vi skal i gang med er en dannelses- og kulturforandringsproces, som selvfølgelig vil tage tid at implementere. Men det er min klare forventning, at vi i 2020 er så langt, at underviserne har fået implementeret bæredygtighed og cirkulær tænkning som et element i deres undervisning,” siger Karen Frederiksen.