Aarhus som samfund

Elforsyningen i Danmark bygger i højere grad end tidligere på vedvarende energikilder, og dette har medvirket til den faldende udledning af drivhusgasser i Aarhus. Efter omlægningen af kraftvarmeproduktionen i Aarhus ultimo 2016 fra kul til biomasse forventesudledningen at falde yderligere. Fremover vil transportområdet stå for den største del af udledningen.

I 2016 var der større elforbrug og mindre vind i elsystemet. Derfor var udledningen af CO2 højere.