Aarhus skal udvikles til fremtidens energi

Forestil dig et Aarhus, uden en stabil varme og elforsyning. Det er svært, men er i yderste konsekvens resultatet, hvis man ikke sikrer en fornuftig og rettidig planlægning af byens energiforsyning og infrastruktur, der er tilpasset vedvarende energikilder.

”Vi har et ekstremt velfungerende forsyningssystem, hvor energien er til stede når vi skal bruge den. Det skal vi naturligvis blive ved med at have i fremtiden. Men for at kunne sikre det – når byen vokser samtidigt med ønsket om at indfase vedvarende energikilder - er vi nødt til at samarbejde om, hvordan systemet skal planlægges,” siger Louise Langbak Hansen, der er chefkonsulent i Aarhus Kommune og ansvarlig for kommunens arbejde med strategisk energiplanlægning.

"Når vi kigger frem, er det tydeligt, at energi baseret på vedvarende energikilder kommer til at spille en afgørende rolle for energiforsyningen i vores boliger og i transportsektoren.”
Jacob Vittrup, NRGi.

Samarbejde på tværs

Fremover er det ikke nok, at kommunen selv laver energiplanlægningen. Man er nødt til at samarbejde på tværs af myndigheder, forsyningsselskaber og distributionsselskaber, byplanlæggere osv. Og det er et pardigmeskift i forhold til hvordan situationen er i dag.

”Det nye er, at man ikke kan sidde og passe hver sin sektor, som man – lidt sat på spidsen – gør i dag. Vi skal i langt højere grad se på, hvordan vi kan udvikle nye løsninger og fælles forretningsmodeller, der understøtter den transformation af energisystemet, som vi gerne vil have,” siger Louise Langbak Hansen.

Et af de selskaber, der er med i arbejdet omkring den strategiske energiplanlægning i Aarhus er NRGI. Her kan administrerende direktør Jacob Vittrup godt se ideen i arbejdet.

”Som energiselskab har vi en stor interesse i at være med til at udvikle samfundet. NRGI investerer i vedvarende energi, i infrastruktur til fremtidens transport og medvirker til at gøre det danske energiforbrug grønnere. Når vi kigger frem, er det tydeligt, at energi baseret på vedvarende energikilder kommer til at spille en afgørende rolle for energiforsyningen i vores boliger og i transportsektoren,” siger han.

Kommunerne skal sætte sig for bordenden

Men hvorfor er det kommunerne, der skal arbejde med strategisk energiplanlægning og ikke staten? Svaret er egentligt meget enkelt, når man spørger Louise Langbak Hansen.

”Der er ingen, der har taget et overordnet ansvar for den fremtidige energiplanlægning, og der er i øjeblikket ikke noget der tyder på, at staten vil engagere sig. Derfor er det op til regionerne og kommunerne, at arbejde med området. I Aarhus har vi en politisk vision om at blive CO2-neutral i 2030. Det stiller store krav til vores energiforsyning og hele energisystemet, som vil blive langt mere kompliceret i fremtiden. Men heldigvis er det ikke kun noget bøvl. For hvis vi griber det rigtigt og rettidigt an, ligger her også rigtig gode muligheder for afprøvning af nye forretningsmodeller og teknologier, som gavner vores virksomheder og eksport, og det er jo win-win-win”, slutter Louise Langbak Hansen.