Sommerhilsen

I løbet af det første halvår har der været stor fokus på den klimastrategi, som blev vedtaget i byrådet i februar 2017. En af de store fokuspunkter var energibalance.

I takt med at vedvarende energikilder indfases i byen, vil en markant større del af energiforbruget være baseret på el. Det er byen ikke klar til. Derfor er en af de vigtigste aktiviteter i Klimaplan 2016-2020 at sikre byens energibalance i fremtiden.

”Smart byplanlægning med fokus på fremtidens energi er afgørende for, at vi rent faktisk er i stand til at omstille vores by. Vi skal tænke langt frem og sikre energiinfrastruktur i form af el til elbiler, maksimal produktion af solenergi i byen, og ikke mindst at vores bygninger bruger langt mindre energi og kan tilpasse energiforbruget, så det passer til en fremtid, hvor vores energiforsyning er afhængig af, om vinden blæser, eller solen skinner.” sagde Henrik D. H. Müller efter klimastrategien var blevet vedtaget i byrådet.

Spred budskabet

GoGreenWithAarhus har også deltaget i mange forskellige events hen over de første seks måneder af 2017. Blandt andet var Klimasekretariatet til stede ved Building Green konferencen i slutningen af marts måned, da den grønne byggekonference for første gang lagde vejen forbi Aarhus. Her blev der både delt viden og erfaringer, men også talt om den fremtidige grønne by, og hvordan man skubbede tingene i den rigtige retning. Her deltog klimasekretariatschef Henrik D.H. Müller blandt andet i en debat om fremtidens bæredygtige bygninger.

Nye medarbejdere

I løbet af det første halvår har der været en forøgelse af medarbejdere i Klimasekretariatet. Den 1. maj begyndte Stine Sparrewath, som har en kandidat i virksomhedskommunikation, i en nyoprettet stilling som besøgskoordinator i den internationale besøgstjeneste. Stines ansvarsområde bliver at koordinere og afvikle besøg for danske og udenlandske delegationer, som viser interesse for virksomheder og grønne teknologier i vores region.

Den 1. juni begyndte Louise Langbak Hansen, som er uddannet civilingeniør og har arbejdet bredt med miljø, klima, affald og varmeområdet. Senest var Louise hos Region Midtjylland, hvor hun havde ansvaret for strategisk energiplanlægning og udviklingsprojekter i fjernvarmebranchen. Hos Klimasekretariatet får Louise ansvaret for at udarbejde strategisk energiplanlægning for Aarhus – i tæt samarbejde med interne og eksterne aktører.

Nye lokaler
I takt med at Klimasekretariatet er blevet flere, er der også blevet mindre plads, og derfor har vi også flyttet lokaler på Bautavej, hvor vi til daglig er placeret. I de nye større kontorer er der indrettet med genbrugsmøbler. 

Det skal forhåbentlig være i de nye lokaler, hvor Klimasekretariatet kan hjælpe med at skabe de forandringer, der skal til for at nå Aarhus Kommunes mål om at blive CO2-neutral i 2030.

God Sommer!