Næste skridt i klimaindsatsen i Aarhus vedtaget af byrådet

”2016 som det varmeste år nogensinde målt understreger, hvor vigtigt det er, at vi tager klimaindsatsen alvorlig. Det er byens nye klimaplan med til. Vi er nået langt, men de næste skridt kræver, at alle tager del i udviklingen. En vigtig del af opgaven handler derfor om at skabe et folkeligt fællesskab om klimaindsatsen, hvor alle kan tage ansvar og se de muligheder for at skabe en bedre by som den grønne omstilling giver.”

Sådan lyder det fra klimachef i Aarhus Kommune, Henrik D. H. Müller, efter byrådet har vedtaget kommunens nye klimastrategi og klimaplan 2016-2020. 

Et af det centrale punkter i klimaindsatsen er energiforsyning.

I takt med at vedvarende energikilder indfases i byen, vil en markant større del af energiforbruget være baseret på el. Det er byen ikke klar til. Derfor er en af de vigtigste aktiviteter i Klimaplan 2016-2020 at sikre byens energibalance i fremtiden. 

”Smart byplanlægning med fokus på fremtidens energi er afgørende for, at vi rent faktisk er i stand til at omstille vores by. Vi skal tænke langt frem og sikre energiinfrastruktur i form af el til elbiler, maksimal produktion af solenergi i byen, og ikke mindst at vores bygninger bruger langt mindre energi og kan tilpasse energiforbruget, så det passer til en fremtid, hvor vores energiforsyning er afhængig af, om vinden blæser, eller solen skinner.” siger Henrik D. H. Müller.

Transportsektoren er den store synder

Den helt store udfordring i klimaindsatsen - i Aarhus, som i resten af verden - er omstillingen af transportsektoren til vedvarende energi. Særligt biler er en udfordring. Det er samtidigt det område, hvor kommunen er kraftigt begrænset af statslige rammevilkår som afgifter. 

Derfor fokuserer planen frem til 2020 primært på kommunens egne transportaktiviteter. Det er her, at kommunen lige nu kan få mest for de penge, der er afsat til klimaarbejdet. 

”Nye beregninger viser, at Aarhus Kommune som virksomhed kan blive CO2-neutral i 2030. Det kræver blot tre ting. Vi skal fastholde reduktionen af vores energiforbrug i kommunens bygninger med 25 pct., vi skal fortsætte med at rejse skov, og så skal vi  skifte vores diesel- og benzindrevne køretøjer ud med fossilfri teknologi. Her kan vi gøre en forskel og samtidigt være eksemplet på at selv en stor arbejdsplads som Aarhus Kommune kan blive CO2-neutral,” siger Henrik D. H. Müller.