Mod en fossilfri transport

Transportbehovet i Aarhus er hastigt stigende i takt med, at byen vokser. Den største del af CO2-reduktionen skal findes netop i transportsektoren, og derfor er der i Aarhus Kommunes strategi for byens udvikling fokus på blandt andet klog byvækst.

”Vi har fokus på klog byvækst som én af vejene mod målet om CO2-neutralitet i 2030. Vi skal have færre biler i Aarhus, og derfor arbejdes der blandt andet med byfortætning. Der skal være kortere til offentlig transport og kortere mellem hjem og arbejde. Derudover er der også fokus på infrastruktur som den nye letbane og ”supercykelstier”,” siger projektleder fra Klimasekretariatet Karina Svanborg. 

Teknologiskifte

For at nå i mål med både Klimaplanen og Klimastrategien i forhold til transportsektoren, kræver det et teknologiskift. Transporten skal elektrificeres, så den vedvarende energi kan bruges i transportsektoren. Det er en omfattende opgave, men det giver også en række fordele. For eksempel vil skiftet til el skabe en by med meget mindre forurening og støj.

”Det er vigtigt, at vi har fokus på teknologiskiftet i transportsektoren. Vi vil jo for eksempel meget gerne se flere el-biler i byen, men det sker ikke natten over, og byen skal være klar til sådan et skifte. Byen skal forberedes og klargøres. Elektrificeringen af transportsektoren skal indtænkes i byplanlægningen, hvilket betyder, at man for eksempel er opmærksom på behovet for ladestationer i projekteringen af nye bygninger og elkapacitet til at kunne dække det stigende behov i den forbindelse. Der skal allerede tænkes over fremtiden nu, og det skal ske på tværs af sektorer, hvor for eksempel bygninger, energisystemet og transport tænkes sammen”, siger Karina Svanborg.

Det næste skridt

Et vigtigt skridt i forhold til at komme videre i processen med at nå de målsætninger, som er sat, er endnu flere gode projekter og samarbejder.

”Vi skal skubbe markedet og gøre opmærksom på, at vi over tid skal opnå fossilfri transport. Vi har allerede nu en række spændende samarbejder og projekter, men vi opfordrer også til, at de aktører i Aarhus, der kan bidrage til at tage de næste skridt, spiller ind med de ideer og det engagement, som er nødvendig for, at vi kan nå vores målsætninger i forhold til den grønne omstilling.” afslutter Karina Svanborg.