International interesse for groen omstilling i Aarhus

At Aarhus er et yndet turistmål ved de fleste, der har bevæget sig ved byens attraktioner i sommermånederne. En tur i Den Gamle By kan byde på en pallette af internationale sprog. Hvad man derimod ikke lægger mærke til på sådan en tur, er de delegationer, der kommer for at besøge helt andre mål i Aarhus end de traditionelle turistattraktioner. Faktisk modtager byen flere og flere internationale erhvervsdelegationer, der gerne vil lægge billet ind på det, som Aarhus og danske virksomheder kan på klimaområdet. Aarhus og Region Midtjylland er nemlig rigtigt stærke, når det kommer til den industri, der skal omstille fremtidens byer til et forbrug med lavt energiforbrug og CO2-neutralitet – også kaldet clean-tech.

”Ved at besøge Aarhus får delegationerne mulighed for at få en masse inspiration til at udvikle deres byer i en mere bæredygtig retning. I Aarhus-området har de mulighed for at møde virksomheder og eksperter, som hver især er blandt verdens førende inden for vind, bygninger, fjernvarme, drikkevand og spildevand. På den måde kan vores lokale klima-løsninger være med til at afhjælpe nogle af de store klimaudfordringer i verdens storbyer,” fortæller borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Det er ikke kun Aarhus, der er interessant for delegationerne. Interessen går også modsat. Besøgene viser, at Aarhus-områdets virksomheder, der arbejder med clean-tech, har noget at byde på - også bag salgstalen.

Ved at besøge Aarhus får delegationerne mulighed for at få en masse inspiration til at udvikle deres byer i en mere bæredygtig retning.
Jacob Bundsgaard, Borgmester

”Vores virksomheder kan levere verdensklasseløsninger inden for klima og grøn omstilling, og erhvervsdelegationerne er med til at skabe opmærksomhed, eksport og omsætning. Det styrker samtidig vores erhvervsturisme – altså mere omsætning på byens hoteller og restauranter – og samtidig bidrager de til at løfte det internationale præg i byen,” siger Jacob Bundsgaard.

Fokus på udvikling af clean-tech branchen

Netop opmærksomhed og udvikling på clean-tech branchen, står også højt på listen over erhvervschef Jan Beyer Schmidt-Sørensens liste. For når Aarhus har en ambitiøs klimamålsætning, skal rammebetingelserne kunne give virksomhederne de rette muligheder for udvikling.

”Det vil først og fremmest sige, at det skal være nemt for dem at rekruttere velkvalificerede medarbejdere – både danske og internationale, og så skal de have en god overordnet infrastruktur, der gør det nemt at komme til og fra Aarhus. Derudover er det naturligvis vigtigt, at Aarhus Kommune inviterer virksomhederne med ind klimaarbejdet og på den måde bliver et udviklings- og udstillingsvindue for virksomhederne,” siger Jan Beyer Schmidt-Sørensen.