Energisafari gør internationale besøg nemmere

Som en del af arbejdet med at understøtte Danmarks grønne omstilling og de virksomheder, der arbejder inden for clean-tech branchen, har Aarhus, Skive, Ringkøbing-Skjern, Samsø og Horsens kommuner stiftet foreningen Energisafari.dk.

De fem stiftende kommuner vil udvikle kommunernes samspil med virksomheder, energiselskaber og vidensinstitutioner.

”Virksomhederne i regionen har en viden, der er unik. Samtidigt har vi gode muligheder for som kommune og med vores forsyningsvirksomheder at vise, hvordan vi har løst udfordringen med den grønne omstilling sammen med virksomhederne. Det skal vi understøtte, så vores virksomheder i regionen kan udnytte det potentiale, der er for at øge viden i verden om vores løsninger og forhåbentligt skabe flere danske arbejdspladser,” siger Erik Jespersen, direktør for Teknik og Miljø, Aarhus Kommune. 

Han bakkes op af erhvervschef i Aarhus Kommune, Jan Beyer Schmidt-Sørensen, der ser delegationsbesøgene som en vigtig pind i den samlede indsats for at eksportere dansk clean-tech: 

”Det er vigtigt, at virksomhederne har muligheden for at invitere potentielle kunder og samarbejdspartnere til Danmark og til Aarhus for at vise, at deres grønne og innovative løsninger faktisk virker, og at de allerede er implementeret i konkrete demonstrationsprojekter. Det kan måske gøre den efterfølgende salgsproces lidt lettere,” siger han.

Vigtigt med nationalt fokus

Etableringen af Energisafari er et supplement til eksempelvis State of Green, der skal understøtte, at man på tværs i Danmark arbejder endnu mere sammen om at øge dansk eksport. Så hvor State of Green er et eksempel på, hvordan ministerier, nationale organisationer og virksomheder arbejder sammen på tværs, er Energisafari den lokale forlængelse.

”I forhold til at “brande” Danmarks grønne omstilling internationalt og sikre en professionel håndtering af internationale delegationer er både Energisafari og State of Green gode organisationer. For mig at se bidrager den indsats til en mere samlet national bevidsthed og fokus på de styrkepositioner Danmark har inden for energi, klima og miljø,” siger Jan Beyer Schmidt-Sørensen.