Byudvikling skal understøtte grøn omstilling

I Aarhus spiller bygninger og byudvikling en markant rolle i forhold til den fremtidige udvikling af byen. De seneste år er der sat gang i en lang række byudviklingsprojekter lige fra Aarhus Ø til det nye brokvarter ved Søren Frichs Vej. Samtidigt har byrådet i Aarhus vedtaget en ambitiøs klimamålsætning, som skal gøre byen CO2-neutral i 2030.

”Det stiller krav til, hvordan vi tænker byudvikling og grøn omstilling i vores byplanlægning. Vi skal sikre, at byen fortsat er attraktiv og samtidigt skal vi indrette bygningerne, så de bliver en aktiv medspiller i den grønne omstilling,” siger klimachef i Aarhus Kommune, Henrik D. H. Müller. 

Fokus på holistiske løsninger

Building Green, som netop er blevet afviklet i Aarhus, satte netop fokus på alt fra nye teknologiske løsninger til tanker om bæredygtig udvikling. En af oplægsholderne var Rune Kilden, der i sit arbejde som ejendomsudvikler allerede nu har sat sit præg på Aarhus – især på den nye bydel Aarhus Ø. For Rune Kilden er ejendomsudvikling og grøn omstilling af samfundet ikke modsætninger.

”I Danmark har vi for det første nogle ret høje standarder for energirigtigt byggeri. Alene det betyder, at vi får klimarigtige boliger. Kunsten består i at tænke bygningerne ind som en del af bylivet. Det betyder både, at de skal være rare at bo i og skabe liv omkring sig. Men det betyder også, at de kan understøtte den grønne omstilling eksempelvis ved at sørge for, at man kan lade sin elbil op i parkeringskælderen,” siger Rune Kilden.

Byd op til dans

I kraft af de høje energikrav, som allerede i dag sættes fra kommunerne, mener Rune Kilden ikke, at det er der, man skal sætte et entydigt fokus. Det er naturligvis vigtigt, at kommunerne fortsætter med at stille høje krav, men det er også vigtigt, at kommunen i højere grad ser sig selv som sparringspartner.

”Kommunerne må gerne blive bedre til at spille med, når der er projekter som understøtter den grønne omstilling af byen. Jeg oplever et godt samarbejde med Aarhus Kommune, men det er nødvendigt, at vi bliver bedre til i fællesskab, at finde og udvikle de gode løsninger i byplanlægningen,” siger han.

Derudover er det vigtigt at både ejendomsudviklere og kommunen tænker fremad. Det handler eksempelvis om noget så banalt, som planlægning af kapacitet.

”I Pakhusene har vi eksempelvis lagt væsentlig mere kapacitet ind til opladning af elbiler, end der for øjeblikket er brug for. Det er fordi, vi tror at der på sigt kommer endnu flere elbiler – og det skal byen være klar til. Det duer ikke, at vi først der skal til at lægge kabler ned for at kunne oplade vores biler,” siger Rune Kilden.