Bygninger er centrale i klimaindsatsen

Byrådet i Aarhus har netop vedtaget ny klimastrategi og Klimaplan 2016-2020. Her spiller bygningsmassen en afgørende rolle i arbejdet med at skabe en CO2-neutral by og på sigt fossilfrihed. Projektleder i Klimasekretariatet Karina Svanborg forklarer: 
”Hvis vi i fremtiden skal sikre nok vedvarende energi til at dække transportsektoren, skal vi bringe energiforbruget i vores bygninger ned. Heldigvis er udsigterne gode, da der i dag findes de teknologier, der skal til. Udfordringen er at finde de rigtige forretningsmodeller, der gør det attraktivt at investere i en bygnings energieffektivitet,” siger hun. 

Hold energibalancen

En af de vigtigste aktiviteter i planen er at sikre byens energibalance i fremtiden. I takt med at vedvarende energikilder indfases i byen, vil en markant større del af vores energiforbrug være baseret på el. Det er byen ikke klar til. 

"Hvis vi skal minimere behovet for nye investeringer i energiinfrastruktur og energianlæg, skal vi fortsat arbejde målrettet med at nedbringe forbruget i bygninger. Med overgangen til vedvarende energikilder er det desuden nødvendigt, at bygningerne er fleksible og klar til svingende energiproduktion fra sol og vind. Det kræver teknologi, der kan forskyde forbruget. Samtidigt skal vi sikre, at nye bygninger er bæredygtige på lang sigt og opføres med en så lille CO2-udledning som muligt. Alt sammen er en del af en samlet grøn omstilling i byggeriet, som med involvering af de mange lokale kræfter i samfundet kan omkostningsminimere omstillingen af samfundet, og som samtidig kan blive en erhvervsmæssig styrkeposition for Aarhus,” siger Karina Svanborg. 

Derfor skal der blandt andet arbejdes med at udbrede smart energi i erhvervsbyggeri og med at sikre, at arbejdet med den grønne omstilling bliver styrket gennem kommunens byplanlægning. 

Opbygning af viden

En vigtig kilde til at nå de teknologiske målsætninger for bygningsmassen er at opkvalificere viden hos de forskellige aktører i byggesektoren. 

”Der er mange engagerede kræfter i byggebranchen i Aarhus, som er interesserede i at tage aktiv del i udviklingen på bygningsområdet. Ved at forene disse i lokal netværksdannelse omkring grøn omstilling i byggeriet, kan den lokale byggebranche styrkes yderligere. I den forbindelse vil Aarhus Kommune bl.a. sætte fokus på efteruddannelse af håndværkere og netværksskabelse omkring nye demonstrationsprojekter,” siger Karina Svanborg.