Aarhus slukker lyset for klimaet

”Byerne bærer et stort ansvar for at bidrage til at det globale udslip af CO2falder. Det gælder også i Aarhus, hvor vi som by oplever en stærk vækst. Vi skal turde gå foran og vise, at det kan lade sig gøre, at skabe en by, der både sparer på energien og fokuserer på vedvarende energikilder. Derfor deltager vi også i den globale Earth Hour,” siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard. 

Fokus på energieffektivitet i bygninger

Byrådet har for nyligt vedtaget en ny klimastrategi og klimaplan for Aarhus. Et af indsatsområderne er netop energiforbrug i bygningsmassen i Aarhus. Bygninger står for cirka 35 procent af det samlede energiforbrug. Dermed er der mulighed for at optimere energiforbruget i den samlede bygningsmasse i Aarhus.

”Hvis vi vil tage det næste store skridt i arbejdet med at nedbringe vores energiforbrug, skal vi blandt andet kigge på vores bygninger og f.eks. udskifte traditionelle lyskilder med LED. Vi er nødt til at bringe energiforbruget i bygningerne ned, hvis vi skal sikre, at der er nok vedvarende energi i fremtiden,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

Lysavis går i sort

Et af de steder, hvor lyset slukkes i Aarhus, er Aarhus 2017’s lysavis på DOKK1. Kultur og klimaudfordring er nemlig ikke to adskilte størrelser. Aarhus 2017’s program indeholder også initiativer, der understøtter klimaindsatsen i Aarhus.

”Bæredygtighed er en af vores kerneværdier. I den tid vi lever i, kan vi ikke adskille kultur og bæredygtighed, for de to ting hænger sammen. Konkret har vi lavet Aarhus Sustainability Model, der har fokus på, hvordan den kulturelle sektor kan arbejde med klimaudfordringen. Modellen bliver nu implementeret af andre kulturhovedstæder – senest den italienske by Matera, der er Europæisk Kulturhovedstad 2019,” siger Rebecca Matthews, administrerende direktør for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017.

Læs mere om Earth Hour her: www.wwf.dk