Aarhus fejrer byens cyklister

Der er god grund til at fejre byens cyklister. For cyklen har en række markante fordele for både trængsel, miljø og ikke mindst fysisk og mental sundhed.  

Beregninger viser, at hver gang man cykler 1.200 km., reducerer man i gennemsnit antallet af sygedage med én dag. Aarhus Kommunes seneste cykelregnskab viser, at aarhusianerne cyklede knap 275 mio. km. i 2015. Det betyder, at cyklen har sparet aarhusianerne for knap 230.000 sygedage i 2015 og derved sparet samfundet for en udgift på ca. 345 millioner kr. 

”Aarhus er en dejlig cykelby tæt på skov og strand, men vi ved jo godt, at byens bakker kan være en barriere. Derfor vil vi gerne hylde dem, der vælger cyklen. Der er mange fordele for både den enkelte borgers sundhed, byen, miljøet og samfundet generelt, når flere vælger cyklen. Personligt elsker jeg at cykle, og jeg bruger min cykel rigtig meget. Ud over at sikre grundformen, så bliver jeg bare rigtig glad i låget af at cykle,”siger Camilla Fabricius, Formand for Teknisk Udvalg.' 

Mål om flere cyklister 

I Aarhus Kommune arbejder projekt Smart mobilitet med at udfordre aarhusianernes trafikale vaner gennem forsøg og projekter. 

”Det er Ta’ Cyklen Danmarks målsætning at få 50 mio. flere cykelture om året – det svarer til 1 % stigning i antallet af cykelture på landsplan. Derfor er det naturligt for Aarhus Kommune at gå ind i partnerskabet Ta’ cyklen Danmark. Vi har udviklet en digital cykelcoach, der skal motivere cyklister til at cykle mere og længere - også når man bliver udfordret af vind, vejr og stejle bakker” siger Charlotte Kjær Petersen fra Projekt Smart mobilitet, Aarhus Kommune.

Gejst og cykelcoach

Den 19. april kl. 6.30 – 10.00 og kl. 14.00 – 17.00 hepper Camilla Fabricius og et eventteam fra Ta’ Cyklen Danmark og Cyklo på de cyklister, der kæmper sig op af Langelandsgade og Oddervej. Der vil være små præmier og mulighed for at få demonstreret cykelcoach-appen.

Eventen afholdes ved krydsene Langelandsgade v. Ny Munkegade samt Oddervej v. Brunbakkevej om morgenen og Oddervej v. Jelshøjvænget om eftermiddagen.

For yderligere information, kontakt venligst:

  • Camilla Fabricius, Formand for Teknisk Udvalg, 23 38 19 90
  • Charlotte Kjær Petersen, Smart mobilitet, Aarhus Kommune, 41 85 93 64