Stor interesse i fælles klimaudfordringer

Snakken summer ved bordene, hvor cirka 50 mennesker sidder, iført ens blå kasketter, og diskuterer hvordan transporten i Aarhus skal elektrificeres. De er blot i gang med opvarmningen til en lang dag, hvor de både skal snakke om udfordringer og muligheder og ende med konkrete projektideer, der potentielt kan føres ud i livet. Kasketterne har forskellige roller klistret på sig og øvelsen skal tvinge deltagerne til at tage udgangspunkt i andre roller, end de sædvanligvis befinder sig i. Snakken spænder fra hvor mange lade-standere en by som Aarhus bør have til forretningsmodeller for elektrificeringen af vejtransporten i Aarhus. 

Scenen udspillede sig til det første af fire seminarer, som hver handlede om udvalgte fokusområder i klimaindsatsen i Aarhus. Og det er ikke uden grund, at Aarhus Kommune, har valgt at invitere ind til input udefra.

”For at nå byrådets ambition om CO2-neutralitet og et fossilfrit Aarhus er det nødvendigt at skabe fundament for et bredt samarbejde, der rækker ud over rådhusets mure. Størstedelen af Aarhus’ CO2 udslip sker i vores fælles samfund. Det vil altså sige, at der er en grænse for, hvad vi som kommune egenhændigt kan påvirke. Derfor er det helt unikt at så mange – cirka 135 nøgleaktører – er interesserede i at byde ind på arbejdet. Det er vi meget glade for,” siger Henrik D. H. Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune.

Global udfordring, lokal handling

Klimaudfordringerne, er noget der berører os alle. Og derfor mener man i Aarhus Kommune, at man som et større bysamfund, skal tage sin del af ansvaret, for at imødegå disse udfordringer.

”Klimakrisen er en af de største udfordringer i vores tid. I Aarhus arbejder vi mod at blive fri af fossile brændsler. Hvis det mål skal nås, kræver det at vi alle samarbejder. Som kommune har vi ved en historisk stor konvertering fra fossil energi til biomasse sikret grøn varme til 95% af byens borgere. De næste skridt på rejsen ligger uden for kommunens direkte indflydelser og kræver en fælles folkelig indsats – lige fra borger til virksomhedsejere,” siger Henrik D. H. Müller.

Der er muligheder i udfordringerne

Det er ikke kun Aarhus Kommune, der ser muligheder i udviklingen af eksempelvis transportsektoren. Både universiteter, NGO’er og virksomheder, som var repræsenteret på seminaret, ser mulighederne i at samarbejde. En af deltagerne i transportseminaret var Bruno Hansen, konsulent fra Volvo.

”Et seminar som dette kan være med til at tage toppen af den bekymring, vi nogle gange oplever i forhold til at indfase ny teknologi i eksempelvis en bys infrastruktur,” siger han. 

Arbejdet på transportseminaret mundede ud i en række konkrete projektideer, som er formuleret af deltagerne selv. Projektideerne skal støtte op om klimaindsatsen i Aarhus Kommune.