Ny klimaplan skal vise vejen til CO2-neutralitet

”Med Aarhusmålet om CO2-neutralitet i 2030 har byrådet sat et mål, der tager klimaudfordringen alvorligt. Det er nødvendigt, at vi som både borgere og kommune tager ansvar for at tænke og handle anderledes i hverdagen, så vi kan skabe de nødvendige forandringer,” siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, om baggrunden for arbejdet med Aarhus’ nye klimastrategi og klimaplan, som nu bliver sendt i offentlig høring.

Planen udstikker retningen for klimaarbejdet i Aarhus de næste fire år. Ud over planen er der også udarbejdet forslag til en mere langsigtet strategi for klimaindsatsen i Aarhus. For det er vigtigt at tænke langsigtet, så man kan fortsætte de gode takter for den grønne omstilling af Aarhus.

”Vi er faktisk godt på vej. Vi er nået langt i energirenoveringen af kommunens egne bygninger, i 2016 omlægges fjernvarmen og el-produktionen i Aarhus til biomasse, så der kan leveres grøn varme og strøm til byens borgere og virksomheder og i 2017 tages Danmarks første letbane i brug. Men trods de gode resultater er der stadig lang vej mod målet. Der er stadig mange brikker, der skal falde på plads, når vi skal omstille Aarhus til en fossilfri fremtid.” siger Henrik D.H Müller, der er klimachef i Aarhus Kommune. 

Fælles udfordring

Siden 2008 er den samlede CO2-udledning i Aarhus faldet cirka 15 procent. Og når omstillingen af fjernvarmeforsyningen fra kul til biomasse er fuldt implementeret vil det samlede fald fra 2008 være cirka 60 procent. Det er godt, men ikke nok, for at nå CO2-neutralitet i 2030 og på sigt et fossilfrit samfund.

”Størstedelen af CO2-udledningen har kommunen ikke direkte indflydelse på. Så når vi i de kommende år skal have den vedvarende energi fra sol og vind integreret i vores dagligdag, kræver det således mere end teknologisk udvikling og store investeringer nu og her. Det kræver en bred forankring i samfundet og en øget mobilisering af viden og kompetencer i en langsigtet strategisk indsats, der skaber fundamentet for at vi, i fællesskab, kan tage de næste store skridt i årene frem mod 2030,” siger Henrik D. H. Müller.

Forslaget til klimaplanen er i offentlig høring frem til 31. august, og man kan komme med bidrag på hjemmesiden: