Aarhus afprøver ny transportteknologi

Når Teknik og Miljø i Aarhus Kommune den 21. januar tager 10 brintbiler i brug betyder det ikke kun, at noget af personalet får nye biler. Det er også en udfordring til benzin- og dieselkøretøjer. 

Ifølge Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø, er transportsektoren en af de helt store udfordringer for Aarhus Kommunes ambitioner om at blive en CO2-neutral kommune. 

”Brintbiler kan køre længere på en fuld optankning tankfuld end el-biler, og egner sig godt til den del af vores organisation, som har et uforudsigeligt kørselsbehov. Derfor vil vi gerne afprøve teknologien for at se, om vi kan komme vores ambition om CO2-neutralitet nærmere samtidig med, at vi understøtter udviklingen af en ny og grønnere teknologi,” siger han. 

Nemt og brugervenligt 

Optankningen af brintbilerne sker på en nyetableret brinttankstation i Brabrand. Den er opført af Danish Hydrogen Fuel A/S, som inden udgangen af 2016 vil udvide det danske netværk af brinttankstationer med op til fem stationer. 

Netværket bliver i første omgang udbygget i større byer og ved trafikknudepunkter i takt med, at efterspørgslen og antallet af brintbiler på vejene stiger. 

”Vi vil levere den energi og det brændstof, som vores kunder efterspørger, og derfor er vi med i mange forskellige tiltag, som har til formål at introducere nye teknologier på det danske marked. Vores engagement i DHF ligger i naturlig forlængelse af, at vi i OK er åbne overfor de nye brændstoffer og teknologier, som i disse år gør deres indtog på markedet. Vores måde at bidrage til udbredelsen af nye alternativer er først og fremmest ved at stille vores infrastruktur til rådighed. På den måde kan vi gøre nye brændstoffer tilgængelige for vores kunder samtidig med, at vi får en masse værdifulde erfaringer,” siger Niels Ole Christensen, direktør i energiselskabet OK og bestyrelsesmedlem i DHF.   

Biler i fire år

Teknik og Miljø vil indtil videre bruge brintbilerne i fire år. Derefter skal bilerne tilbage til producenterne, som skiller dem ad for at undersøge, hvordan den nye teknologi har reageret på dagligt brug.