Climate KIC Nordic Ideation Day

Tag med til Trondheim, hvor du kan pitche dit klimaprojekt og få funding til at få det realiseret.